Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cântec la fel în România și Grecia! Καρι μπατε νοπτια – Cine bate seara – Ασκουλτατσι! (a)românii – remenii

Δεκέμβριος 20, 2012

Versurile Cantecului – Βερσουριλε Καντεκουλουι – The lyrics of the song
(RO) – Care bate noaptea la fereastra mea – Καρε μπατε νοαπτεα λα φερεαστρα μεα
(ARO) – Cari bate noaptea la fireastra mea? – Καρι μπατε νοαπτεα λα φιρεαστρα μεα

(EN) – Who knocks at night at my window?
(GR) – Ποιός ποιός χτυπάει νύχτα το παραθύρι μου;
……………………

(RO) – Eu sunt Mărioară! Nu te speria! – Εου σουντ Μăριοαρă! Νου τε σπερια!
(ARO) – Eu hiu Mărioară! Nu ti spărâia! – (hiu – să fiu) – Εου χιου Μăριοαρă! Νου τι σπăρâια! – (χιου – σă φιου)

(EN) – Mary, it is me! Don’t be afraid!
(GR) -Εγώ είμαι Μαριοάρα! Μην φοβάσαι!

——————
(RO) – Cine bate seara la fereastra mea? – Κινε μπατε σεαρα λα φερεαστρα μεα;
(ARO) – Cari bate seara la fireastra mea? – Καρι μπατε σεαρα λα φιρεαστρα μεα;

(EN) – Who knocks in the evening at my window?
(GR) – Ποιός ποιός χτυπάει βράδυ το παραθύρι μου;

………………………….

(RO) – Scoală aprinde lampa, să-ți văd fața ta! –  Σκοαλă απρινντε λαμπα, σă-τσι βăντ φατσα τα!
(ARO) – Scoală aprinde lampa, să-ți văd fața ta! – Σκοαλă απρινντε λαμπα, σă-τσι βăντ φατσα τα!

(EN) – Get up and light up the lamp, to see your face!
(GR) – Σήκω και άναψε τη λάμπα, να δω το πρόσωπο σου!

—————————————————–

(RO) –  Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! – Νăσκăτοαρε ντε Ντουμνεζεου, Φεκιοαρă, μπουκουρă-τε!
Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul e cu tine. – Κεεα κε εσχτι πλινă ντε χαρ, Μαριε, Ντομνουλ ε κου τινε.

(EN) – Rejoice, O Virgin Theotokos!
Mary full of grace, the Lord is with thee.

(RO) –  Binecuvântată eşti tu între femei – Μπινεκουβâντατă εσχτι του îντρε φεμει
şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, – σχι μπινεκουβâντατ εστε ροντουλ πâντεκελουι τăου,
(EN) –  Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb,

(RO) – că L-ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. – κă Λ-αι νăσκουτ πε Μâντουιτορουλ σουφλετελορ νοαστρε.
(EN) – for thou hast borne Christ the Saviour,
the Deliverer of our souls.

.
Aminciu(Metsovo) – Un Sat de Aromâni Din Grecia

Filmarea este din zona Aminciu (numit de greci Metsovo) din munții Pindului, lângă granița dintre Grecia și Albania. Aminciu(Metsovo) este un orășel superb de munte. Se ajunge acolo foarte ușor de pe autostrada care leagă Tesalonicul de Igoumenitsa de unde iei vaporul când mergi spre insula Corfu. Zona in care se afla Metsovo este o rezervație naturală unde se găsesc singurii urși din Grecia, și se numește «Valia Caldâ» (da, ați ghicit, se înțelege și în românește «Valea Caldă». Grecii, deși nu știu ce înseamnă «Valia Calda» (pentru ei este pur si simplu un nume și atât), au preluat acest toponim de la aromânii care traiesc in acele zone de aproape 2000 de ani).

Poze
http://www.trekearth.com/gallery?sort=views&l=city&filter=Valia_Calda

Foarte mulți români merg în fiecare vară în Corfu, în Zakynthos sau la manastirile Meteore, și în drum ar fi foarte frumos să se oprească o zi pe la frații lor aromâni din Metsovo(Aminciu). Este superb! Vă veți putea întelege cu ei foarte bine dupa cum vedeți și în filmuleț.

Puteți afla mai multe din review-ul facut de niște turiști români:
Metsovo un orasel deosebit
http://amfostacolo.ro/grecia-pareri,7/epir-vest,372,3307/descopera-epirus,5075/impresii-sejur-si-fotografii-vacanta__10700.htm

Cititi mai jos un interviu realizat de un reporter al Radio France Internationale cu părintele Dumitraq Veriga, preot aromân din Korcea, despre intensa campanie de deznaționalizare dusă de Grecia la adresa comunității aromâneşti din Albania (și evident că în Grecia fac și mai rău…).

„- De ce nu v-ați declarat grec? – Eu nu pot să fiu trădător de Neam!»
http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/ce-nu-v-ati-declarat-grec-eu-nu-pot-sa-fiu-tradator-neam

22 iulie 1905/ În amintirea prigoanelor împotriva aromânilor
– Genocidul comis de greci împotriva aromânilor din Grecia
http://foaienationala.ro/22-iulie-1905-amintirea-prigoanelor-impotriva-aromanilor.html

Persecuțiile nu s-au încheiat nici în ziua de azi.
Grecii fac si astăzi o propagandă agresivă cum că aromânii sunt «greci care vorbesc un soi de limba latină» și că nu au nicio legătură cu românii. De aceea grecii și aromânii grecizați susțin că aromânii(vlahii) trebuie să uite definitiv aceasta «limbă primitivă și inferioară de ciobani» și sa vorbească doar greaca. Din nefericire foarte mulți aromâni din Grecia au fost grecizați complet.

Iată un exemplu contemporan de persecuție:

Aromân arestat în Grecia pentru ca a raspândit la un festival folcloric vlah materiale prin care îi indemna pe aromâni să nu își piardă limba străbună!

http://en.wikipedia.org/wiki/Sotiris_Bletsas

Poporul Român = traco-iliri romanizați prin convertirea la creștinism.
(numerși istorici printre care Nicolae Iorga și Dumitru Stăniloae au afrmat acest lucru)

Important de știut:

Imperiul Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin sau Bizanțul sunt termeni folosiți, în mod convențional, pentru a numi Imperiul Roman având capitala la Constantinopol. Denumirea oficială era Romanía (sau scris cu litere grecești Ρωμανία) sau Basileía Romaíon(sau scris cu litere grecești Βασιλεία Pωμαίων).

Citate pe care fiecare român trebuie sa le cunoască:

1) «România este Bizanţ după Bizanţ»
(Nicolae Iorga – Bizanţ după Bizanţ)
http://www.librariasophia.ro/carti-bizant-dupa-bizant-iorga-nicolae-so-1301.html

2)»Astfel astăzi moldovenii, muntenii, valahii transalpini, mysienii, basarabenii și epiroții se numesc pe sine cu toții cu un nume cuprinzător nu «valahi» ci «români», iar limbii lor neaoșe îi spun «română».»
(Dimitrie Cantemir, Historia Moldo-Valahica)

3)„Fiţi voi înşivă, nu imitaţi pe nimeni. Aveţi sub picioarele voastre izvoare de apă vie. Nu invidiaţi popoarele bătrâne, ci priviţi-l pe al vostru. Cu cât mai adânc veţi săpa, cu atât veţi vedea tâşnind mai mult viaţa.»
(Jules Michelet- cărturar francez)

De citit:

Izvoare privind istoria României – Fontes Historiae Daco-Romanae (4 volume)
http://www.vistieria.ro/Istoria-romanilor-Documente/Documente-Antichitate/Ionel-Zeana-Vulturii-Pindului-roman-istoric.html

Teologia Istoriei- Formarea Neamului Românesc
http://foaienationala.ro/teologia-istoriei-formarea-neamului-romanesc.html

Romania sau Imperiul Roman cu capitala la Bizanţ
http://www.vistieria.ro/Istoria-universala-Articole/Articole-Antichitate/Romania-sau-Imperiul-Roman-cu-capitala-la-Bizan%C5%A3.html

Pr. Mihai Andrei Aldea: «Părintele Dumitru Stăniloae şi Istoria Românilor»
http://foaienationala.ro/pr-mihai-andrei-aldea-%E2%80%9Cparintele-dumitru-staniloae-si-istoria-romanilor%E2%80%9D.html

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Αμινκιου(Μετσοβω) – Ουν Σατ ντε Αρομâνι Ντιν Γρεκια

Φιλμαρεα εστε ντιν ζονα Αμινκιου (νουμιτ ντε γρεκι Μετσοβω) ντιν μουντσιι Πινντουλουι, λâνγă γρανιτσα ντιντρε Γρεκια σχι Αλμπανια. Αμινκιου(Μετσοβω) εστε ουν ορăσχελ σουπερμπ ντε μουντε. Σε αjουνγε ακολω φοαρτε ουσχορ ντε πε αουτοστραντα καρε λεαγă Τεσαλονικουλ ντε Ιγοουμενιτσα ντε ουνντε ιει βαπορουλ κâνντ μεργι σπρε ινσουλα Κορφου. Ζονα ιν καρε σε αφλα Μετσοβω εστε ω ρεζερβατσιε νατουραλă ουνντε σε γăσεσκ σινγουριι ουρσχι ντιν Γρεκια, σχι σε νουμεσχτε «Βαλια Καλντâ» (ντα, ατσι γχικιτ, σε îντσελεγε σχι îν ρομâνεσχτε «Βαλεα Καλντă». Γρεκιι, ντεσχι νου σχτιου κε îνσεαμνă «Βαλια Καλντα» (πεντρου ει εστε πουρ σι σιμπλου ουν νουμε σχι ατâτ), αου πρελουατ ακεστ τοπονιμ ντε λα αρομâνιι καρε τραιεσκ ιν ακελε ζονε ντε απροαπε 2000 ντε ανι).

Ποζε
http://www.trekearth.com/gallery?sort=views&l=city&filter=Valia_Calda

Φοαρτε μουλτσι ρομâνι μεργ îν φιεκαρε βαρă îν Κορφου, îν Ζακιντχος σαου λα μαναστιριλε Μετεορε, σχι îν ντρουμ αρ φι φοαρτε φρουμος σă σε οπρεασκă ω ζι πε λα φρατσιι λορ αρομâνι ντιν Μετσοβω(Αμινκιου). Εστε σουπερμπ! Βă βετσι πουτεα îντελεγε κου ει φοαρτε μπινε ντουπα κουμ βεντετσι σχι îν φιλμουλετσ.

Πουτετσι αφλα μαι μουλτε ντιν ρεβιεw-ουλ φακουτ ντε νισχτε τουρισχτι ρομâνι:
Μετσοβω ουν ορασελ ντεοσεμπιτ
http://amfostacolo.ro/grecia-pareri,7/epir-vest,372,3307/descopera-epirus,5075/impresii-sejur-si-fotografii-vacanta__10700.htm

Κιτιτι μαι jος ουν ιντερβιου ρεαλιζατ ντε ουν ρεπορτερ αλ Ραντιω Φρανκε Ιντερνατιοναλε κου πăριντελε Ντουμιτραq Βεριγα, πρεοτ αρομâν ντιν Κορκεα, ντεσπρε ιντενσα καμπανιε ντε ντεζνατσιοναλιζαρε ντουσă ντε Γρεκια λα αντρεσα κομουνιτăτσιι αρομâνεσχτι ντιν Αλμπανια (σχι εβιντεντ κă îν Γρεκια φακ σχι μαι ρăου…).

„- Ντε κε νου β-ατσι ντεκλαρατ γρεκ; – Εου νου ποτ σă φιου τρăντăτορ ντε Νεαμ!»
http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/ce-nu-v-ati-declarat-grec-eu-nu-pot-sa-fiu-tradator-neam

22 ιουλιε 1905/ Îν αμιντιρεα πριγοανελορ îμποτριβα αρομâνιλορ
– Γενοκιντουλ κομις ντε γρεκι îμποτριβα αρομâνιλορ ντιν Γρεκια
http://foaienationala.ro/22-iulie-1905-amintirea-prigoanelor-impotriva-aromanilor.html

Περσεκουτσιιλε νου ς-αου îνκχειατ νικι îν ζιουα ντε αζι.
Γρεκιι φακ σι αστăζι ω προπαγανντă αγρεσιβă κουμ κă αρομâνιι σουντ «γρεκι καρε βορμπεσκ ουν σόι ντε λιμμπα λατινă» σχι κă νου αου νικιω λεγăτουρă κου ρομâνιι. Ντε ακεεα γρεκιι σχι αρομâνιι γρεκιζατσι σουςτσιν κă αρομâνιι(βλαχιι) τρεμπουιε σă ουιτε ντεφινιτιβ ακεαστα «λιμμπă πριμιτιβă σχι ινφεριοαρă ντε κιομπανι» σχι σα βορμπεασκă ντοαρ γρεακα. Ντιν νεφερικιρε φοαρτε μουλτσι αρομâνι ντιν Γρεκια αου φοστ γρεκιζατσι κομπλετ.

Ιατă ουν εξεμπλου κοντεμποραν ντε περσεκουτσιε:

Αρομâν αρεστατ îν Γρεκια πεντρου κα α ρασπâνντιτ λα ουν φεστιβαλ φολκλορικ βλαχ ματεριαλε πριν καρε îι ινντεμνα πε αρομâνι σă νου îσχι πιαρντă λιμμπα στρăμπουνă!

http://en.wikipedia.org/wiki/Sotiris_Bletsas

Ποπορουλ Ρομâν = τρακω-ιλιρι ρομανιζατσι πριν κονβερτιρεα λα κρεσχτινισμ.
(νουμερσχι ιστορικι πριντρε καρε Νικολαε Ιοργα σχι Ντουμιτρου Στăνιλοαε αου αφρματ ακεστ λουκρου)

Ιμπορταντ ντε σχτιουτ:

Ιμπεριουλ Ρομαν ντε Ρăσăριτ, Ιμπεριουλ Μπιζαντιν σαου Μπιζαντσουλ σουντ τερμενι φολοσιτσι, îν μοντ κονβεντσιοναλ, πεντρου α νουμι Ιμπεριουλ Ρομαν αβâνντ καπιταλα λα Κονσταντινοπολ. Ντενουμιρεα οφικιαλă ερα Ρομανíα (σαου σκρις κου λιτερε γρεκεσχτι Ρωμανία) σαου Μπασιλεíα Ρομαíον(σαου σκρις κου λιτερε γρεκεσχτι Βασιλεία Πωμαίων).

Κιτατε πε καρε φιεκαρε ρομâν τρεμπουιε σα λε κουνοασκă:

1) «Ρομâνια εστε Μπιζαντσ ντουπă Μπιζαντσ»
(Νικολαε Ιοργα – Μπιζαντσ ντουπă Μπιζαντσ)
http://www.librariasophia.ro/carti-bizant-dupa-bizant-iorga-nicolae-so-1301.html

2)»Αστφελ αστăζι μολντοβενιι, μουντενιι, βαλαχιι τρανσαλπινι, μισιενιι, μπασαραμπενιι σχι επιρωτσιι σε νουμεσκ πε σινε κου τωτσιι κου ουν νουμε κουπρινζăτορ νου «βαλαχι» κι «ρομâνι», ιαρ λιμμπιι λορ νεαωσχε îι σπουν «ρομâνă».»
(Ντιμιτριε Καντεμιρ, Χιστορια Μολντω-Βαλαχικα)

3)„Φιτσι βόι îνσχιβă, νου ιμιτατσι πε νιμενι. Αβετσι σουμπ πικιοαρελε βοαστρε ιζβοαρε ντε απă βιε. Νου ινβιντιατσι ποποαρελε μπăτρâνε, κι πριβιτσι-λ πε αλ βοστρου. Κου κâτ μαι αντâνκ βετσι σăπα, κου ατâτ βετσι βεντεα τâσχνινντ μαι μουλτ βιατσα.»
(Jουλες Μικχελετ- κăρτουραρ φρανκεζ)

Ντε κιτιτ:

Ιζβοαρε πριβινντ ιστορια Ρομâνιει – Φοντες Χιστοριαε Ντακω-Ρομαναε (4 βολουμε)
http://www.vistieria.ro/Istoria-romanilor-Documente/Documente-Antichitate/Ionel-Zeana-Vulturii-Pindului-roman-istoric.html

Τεολογια Ιστοριει- Φορμαρεα Νεαμουλουι Ρομâνεσκ
http://foaienationala.ro/teologia-istoriei-formarea-neamului-romanesc.html

Ρομανια σαου Ιμπεριουλ Ρομαν κου καπιταλα λα Μπιζαντσ
http://www.vistieria.ro/Istoria-universala-Articole/Articole-Antichitate/Romania-sau-Imperiul-Roman-cu-capitala-la-Bizan%C5%A3.html

Πρ. Μιχαι Ανντρει Αλντεα: «Πăριντελε Ντουμιτρου Στăνιλοαε σχι Ιστορια Ρομâνιλορ»
http://foaienationala.ro/pr-mihai-andrei-aldea-%E2%80%9Cparintele-dumitru-staniloae-si-istoria-romanilor%E2%80%9D.html

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Aminciu (Μέτσοβο) – Ένα χωριό τους Αρμάνους στην Ελλάδα

Η μαγνητοσκόπηση είναι Aminciu περιοχή (που ονομάζεται ελληνική Μέτσοβο) από Πίνδου, κοντά στα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Aminciu (Μέτσοβο) είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό. Πολύ εύκολο να φτάσετε εκεί από τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Θεσσαλονίκη προς την Ηγουμενίτσα, όπου μπορείτε να πάρετε το καραβάκι για το νησί της Κέρκυρας. Μέτσοβο περιοχή η οποία είναι ένα φυσικό καταφύγιο, όπου βρίσκεται αρκούδες βρίσκονται μόνο στην Ελλάδα, και ονομάζεται «Βάλια καυτό» (ναι, το μαντέψατε, στη ρουμανική γλώσσα σημαίνει «Ζεστή Κοιλάδα». Έλληνες, αν και δεν ξέρω τι «Βάλια καυτό «(γι ‘αυτούς είναι απλά ένα όνομα και έτσι), πήρε το τοπωνύμιο του Αρμάνους που ζουν σε αυτές τις περιοχές σχεδόν 2000 χρόνια).

Εικόνες
http://www.trekearth.com/gallery?sort=views&l=city&filter=Valia_Calda

Πολλοί Ρουμανίας πάει κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και τα μοναστήρια των Μετεώρων, και ο δρόμος θα ήταν πολύ ωραίο να σταματήσει τους αδελφούς μία ημέρα Αρμάνοι στο Μέτσοβο (Aminciu). Είναι πανέμορφο! Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πολύ καλά, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα από την αναθεώρηση γίνεται από ορισμένους τουρίστες ρουμανική γλώσσα:
Μέτσοβο πολύ μικρή πόλη

Διαβάστε παρακάτω μια συνέντευξη με έναν δημοσιογράφο με το Radio France Internationale σύνδεσμο Dumitraq γονέα, βλάχικα ιερέας στην Κορυτσά, για την αποκρατικοποίηση έντονη εκστρατεία που διεξάγεται από την Ελλάδα προς την βλάχικα κοινότητας στην Αλβανία (και προφανώς στην Ελλάδα είναι χειρότερα … ).

«- Γιατί δεν είπατε ελληνικά; – Δεν μπορώ να είμαι προδότης προς το έθνος «!
http://www.rfi.ro/articol/stiri/social/ce-nu-v-ati-declarat-grec-eu-nu-pot-sa-fiu-tradator-neam

22 Ιουλ 1905 / Στη μνήμη του διωγμού εναντίον τους Αρμάνους
– Ελληνική Γενοκτονία που διαπράχθηκαν κατά τους Αρμάνους στην Ελλάδα
http://foaienationala.ro/22-iulie-1905-amintirea-prigoanelor-impotriva-aromanilor.html

Οι διωγμοί δεν τελείωσαν ακόμα και σήμερα.
Έλληνες είναι και πόσο επιθετική προπαγάνδα σήμερα ότι Αρμάνοι είναι «Έλληνες που μιλούν μια ποικιλία της Λατινικής» και δεν έχουν καμία σχέση με τους Ρουμάνους. Ως εκ τούτου εξελληνιστεί Έλληνες και Αρμάνοι Αρμάνοι λένε (Βλάχοι), σίγουρα θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το «πρωτόγονο γλώσσα και κάτω βοσκούς» και να μιλούν μόνο ελληνικά. Δυστυχώς, πολλοί Αρμάνοι στην Ελλάδα είχαν εξελληνιστεί πλήρως.

Εδώ είναι ένα σύγχρονο παράδειγμα της δίωξης:

Βλάχικα συνελήφθησαν στην Ελλάδα για ένα λαϊκό γλέντι για να διαδώσει το υλικό Βλάχων βλάχικα τους προτρέπουμε να χάσουν γλώσσα των προγόνων τους!

http://en.wikipedia.org/wiki/Sotiris_Bletsas

Ρουμανικού λαού = Romanized Θράκες και τους Ιλλυριούς με τη μετατροπή στο χριστιανισμό.
(Numerşi ιστορικοί όπως Dumitru Στανιλοάε Nicolae Iorga έχουν afrmat αυτό)

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε:

Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή Βυζάντιο είναι όροι που χρησιμοποιούνται συμβατικά, για να αναφέρουμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Η Ρουμανία ήταν το επίσημο όνομα (ή γραμμένα με ελληνικά γράμματα Ρωμανία) ή Βασιλεία Ρωμαίων (ή γραμμένα με ελληνικά γράμματα Βασιλεία Pωμαίων).

Αποσπάσματα ότι κάθε Ρουμανίας θα πρέπει να γνωρίζουν:

1) «Η Ρουμανία είναι Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο»
(Nicolae Iorga – Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο)
http://www.librariasophia.ro/carti-bizant-dupa-bizant-iorga-nicolae-so-1301.html

2) «Έτσι Μολδαβοί σήμερα, Βλαχία, Βλάχους των Άλπεων, mysienii, Bessarabians και epiroţii όλα αποκαλούν τους εαυτούς τους ένα ολοκληρωμένο όνομα δεν» Βλάχοι «, αλλά» ρουμανικά «, και neaoşe γλώσσα τους αποκαλούν» ρουμανικά «.»
(Dimitrie Cantemir, Μολδαβία Historia Βλαχίας)

3) «Να τον εαυτό σας, μην μιμηθούν κανέναν. Πάρτε τα πόδια σας πηγές του νερού που ζουν. Μην ζηλεύω τους ηλικιωμένους, αλλά το δει κανείς από μόνος σας. Το βαθύτερο σκάβετε, τόσο περισσότερο θα δείτε τη ζωή ξεφυτρώνουν ».
(Jules Michelet, Γάλλος λόγιος)

Για να διαβάσετε:

Πηγές της Ιστορίας της Ρουμανίας – Fontes Historiae Daco-Romanae (4 τόμοι)

Ιστορία Θεολογία της Ρουμανίας Έθνος-σχηματισμό
http://foaienationala.ro/teologia-istoriei-formarea-neamului-romanesc.html

Η Ρουμανία και η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο
http://www.vistieria.ro/Istoria-universala-Articole/Articole-Antichitate/Romania-sau-Imperiul-Roman-cu-capitala-la-Bizan%C5%A3.html

Mihai Αντρέι Aldea Πατέρας: «Πατέρα Dumitru Στανιλοάε και ρωμαϊκή ιστορία»

http://foaienationala.ro/pr-mihai-andrei-aldea-%E2%80%9Cparintele-dumitru-staniloae-si-istoria-romanilor%E2%80%9D.html

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: