Μετάβαση στο περιεχόμενο
Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κîντικ ντι νουμτă – Doi tu lumi s fudzim (A tăi părintsă) – Doi în lume să fugim (Ai tăi părinți) – Cântic di nuntă – Ντόι του λουμι ς φουντζιμ (Α τăι πăριντσă) – Ντόι του λουμε σă φουγιμ (Αι τăι πăριντσι)

Ιουνίου 22, 2012

Un cântic aromân frumușat! –  Ουν κâντικ αρομâν φρουμουσχατ!

Doi tu lumi s fudzim (A tăi părintsă) – Doi tu lume să fugim (Ai tăi părinți)

–  Ντόι του λουμι ς φουντζιμ (Α τăι πăριντσă) – Ντόι του λουμε σă φουγιμ (Αι τăι πăριντσι)

Îl înteleg în limba română aproape pe tut! (sh=ș ; ts=ț)

Doi tu lumi s fudzim (A tăi părintsă) – Doi tu lume să fugim (Ai tăi părinți)

– Ai tăi părinți, și soiul tău(neamul, familia) nu vor lea fată nu vor să te dea,

– Când te făcuși mare, de măritare, și nu vor lea fată, nu vor să te mărite

– Va să vină ora , ca noi doi în lume să fugim,

– Să petreci(trimiți) carte(scrisoare) la toată soia(familia) să le zici lea fată că te măritași …

– Deadun(Adunați, împreună) lea fată din tinereațe pân’ la bătrânețe noi doi să trecem,

– Ai tăi părinți, și soiul tău(neamul, familia) nu vor lea fată nu vor să te dea,

Îλ îντελεγ îν λιμμπα ρομâνă απροαπε πε τουτ! (σχ=ș ; τς=ț)

Ντόι του λουμι ς φουντζιμ (Α τăι πăριντσă) – Ντόι του λουμε σă φουγιμ (Αι τăι πăριντσι)

– Αι τăι πăριντσι, σχι σόιουλ τăου(νεαμουλ, φαμιλια) νου βορ λεα φατă νου βορ σă τε ντεα,

– Κâνντ τε φăκουσχι μαρε, ντε μăριταρε, σχι νου βορ λεα φατă, νου βορ σă τε μăριτε

– Βα σă βινă ορα , κα νόι ντόι îν λουμε σă φουγιμ,

– Σă πετρεκι(τριμιτσι) καρτε(σκρισοαρε) λα τοατă σόια(φαμιλια) σă λε ζικι λεα φατă κă τε μăριτασχι …

– Ντεαντουν(Αντουνατσι, îμπρεουνă) λεα φατă ντιν τινερεατσε πâν’ λα μπăτρâνετσε νόι ντόι σă τρεκεμ,

– Αι τăι πăριντσι, σχι σόιουλ τăου(νεαμουλ, φαμιλια) νου βορ λεα φατă νου βορ σă τε ντεα,

22 iulie 1905/ In amintirea prigoanelor împotriva aromânilor – 22 ιουλιε 1905/ Ιν αμιντιρεα πριγοανελορ ιμποτριβα αρομανιλορ

Αρμâνι βăτăματσι ντε γρεκι του Αβδέλλα – Aromâni vătămați de greci la Avdhela – Ρουμάνοι Βλάχοι σκοτώθηκαν από τους Έλληνες στιν Αβδέλλα

https://pacurarulvalah.wordpress.com/2011/11/21/22iulie1905-in-amintirea-prigoanelor-impotriva-aromanilor/

http://dhyeata.wordpress.com/2011/07/22/documente-diplomatice-luna-iulie/

Caută pe Google și citește.

Vineri seara,22 Iulie, la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenti GRECI (90-95 de indivizi), a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe ROMÂNII de frunte din acea localitate.Aceşti Români au fost asasinaţi şi decapitaţi într-o localitate între Abela(AVDHELA) şi SAMARINA. Βινερι σεαρα,22 Ιουλιε, λα μιjλοκουλ νοπτσει, ω νουμεροασă μπανντă ντε ινσουργεντι ΓΡΕΚΙ (90-95 ντε ινντιβιζι), α ιντρατ îν κομουνα Αμπελα κα σă πρινντă σχι σă μăκελăρεασκă πε ΡΟΜÂΝΙΙ ντε φρουντε ντιν ακεα λοκαλιτατε.Ακεσχτι Ρομâνι αου φοστ ασασινατσι σχι ντεκαπιτατσι îντρ-ω λοκαλιτατε îντρε Αμπελα(Αβδέλλα) σχι ΣΑΜΑΡΙΝΑ.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Γαμήλιο τραγούδι – τόσο από εμάς στον κόσμο να τρέχει (που οι γονείς σας)

Καταλαβαίνω σχεδόν τα πάντα στη ρουμανική

Δύο στον κόσμο να τρέχει (που οι γονείς σας)

– Έχουν οι γονείς σας και το είδος σας (φυλή, οικογένεια) δεν θα ου κορίτσι δεν θα σας δώσει,
– Όταν είχε γίνει μεγάλη, măritare, και δεν θα δεύτερη κοπέλα δεν θα παντρευτεί
– Ο χρόνος θα έρθει, εμείς οι δύο στον κόσμο να τρέχει,
– Δαπάνη (αποστολή) βιβλίο (επιστολή) σε όλα τα σόγιας (οικογένεια) να πω ότι το κορίτσι που παντρεύτηκε ου
– Deadun (Συγκεντρώστε) χιλ. νεαρό κορίτσι με το γήρας και οι δύο από εμάς να πάμε,
– Έχουν οι γονείς σας και το είδος σας (φυλή, οικογένεια) δεν θα ου κορίτσι δεν θα σας δώσει,

…………………………

gramustea gramostea muzica armaneasca aromana armaneasci macedo-romana machedoneasca machidoneasca makedoneasca makidoneasca makedoneask makidoneask machedoni machidoni makedoni makidoni aromani aromanians armanj armanji armani remen remenji remenj raman ramanj ramanji ramani tsintsari cincari zinzares cincar cincarski sinsarski aromunac Kozloduj armaneashti armaneasti armaneasche armanescu arman metsovo aminciu greece romania macedonia balkans serbia srbja macedonia vlachia wallachia walachia valachia vlahi vlasi vlachs vlahoi kutzovlachs cutzovlachs cutovlachs Macedo-Rumans armin Armãnji Armãnj Pindians Pindenji Gramustians Yrãmushcianji gramusteanji gramosteni Muzachiars Muzachirenji Farsherots Fãrsheroti farsaroti Moscopolitans Moscopoleanji moscopole Rrãmãnj Meglenites Vllehe Ulahlar ulach ulah olach tzintzar Arvanitovlachoi chobani Çoban Chobans τσομπάνοι Iradeo iradea irade pindus grammos epirus thessalia tesalia Thessaly Θεσσαλία vlahiko vlahika vlaxica vlaxico βλάχοι βλάχικα iradeaua Pindu Doii tu lumi fudzim tai parintsa aromanian music ianina grevena moscopolea muzica armaneasca armanj armanji aroman vlach Βλάχοι Vlahoi blaxoi raman remen armaneashti ramaneashti cincar cincari Ulahlar cobani vlasi Vllehe vlehe zinzares tsintsari armaneasche vlahika vlahiko vlaxica ulah ulach machidoneasca machedoneasca mache γραμουστεα γραμοστεα μουζικα αρμανεασκα αρομανα αρμανεασκι μακεντω-ρομανα μακχεντονεασκα μακχιντονεασκα μακεντονεασκα μακιντονεασκα μακεντονεασκ μακιντονεασκ μακχεντονι μακχιντονι μακεντονι μακιντονι αρομανι αρομανιανς αρμανj αρμανjι αρμανι ρεμεν ρεμενjι ρεμενj ραμαν ραμανj ραμανjι ραμανι τσιντσαρι κινκαρι ζινζαρες κινκαρ κινκαρσκι σινσαρσκι αρομουνακ Κοζλοντουj αρμανεασχτι αρμανεαστι αρμανεασκχε αρμανεσκου αρμαν μετσοβω αμινκιου γρεεκε ρομανια μακεντονια μπαλκανς σερμπια σρμπjα μακεντονια βλακχια wαλλακχια wαλακχια βαλακχια βλαχι βλασι βλακχς βλαχόι κουτζοβλακχς κουτζοβλακχς κουτοβλακχς Μακεντω-Ρουμανς αρμιν Αρμãνjι Αρμãνj Πινντιανς Πινντενjι Γραμουστιανς Ιρãμουσχκιανjι γραμουστεανjι γραμοστενι Μουζακχιαρς Μουζακχιρενjι Φαρσχεροτς Φãρσχεροτι φαρσαροτι Μοσκοπολιτανς Μοσκοπολεανjι μοσκοπολε Ρρãμãνj Μεγλενιτες Βλλεχε Ουλαχλαρ ουλακχ ουλαχ ολακχ τζιντζαρ Αρβανιτοβλακχόι κχομπανι Çομπαν Κχομπανς τσομπάνοι Ιραντεω ιραντεα ιραντε πινντους γραμμος επιρους δεσσαλια τεσαλια Δεσσαλι Θεσσαλία βλαχικω βλαχικα βλαξικα βλαξικω βλάχοι βλάχικα ιραντεαουα Πινντου Ντόιι του λουμι φουντζιμ ται παριντσα αρομανιαν μουσικ ιανινα γρεβενα μοσκοπολεα μουζικα αρμανεασκα αρμανj αρμανjι αρομαν βλακχ Βλάχοι Βλαχόι μπλαξόι ραμαν ρεμεν αρμανεασχτι ραμανεασχτι κινκαρ κινκαρι Ουλαχλαρ κομπανι βλασι Βλλεχε βλεχε ζινζαρες τσιντσαρι αρμανεασκχε βλαχικα βλαχικω βλαξικα ουλαχ ουλακχ μακχιντονεασκα μακχεντονεασκα μακχε

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: