Μετάβαση στο περιεχόμενο

NU NJI TI ARIDI FEATA NJICA – CORLU ARMANJILOR DI VERIA – GRECIA

Ιουνίου 1, 2012

ΝΟU ΝJΙ ΤΙ ΑΡΙΝTΙ ΦΕΑΤΑ ΝJΙΚΑ – ΚΟΡΛΟU ΑΡΜΑΝJΙΛΟΡ ΝTΙ ΒΕΡΙΑ – – Αρομâνιι ντιν ορασχουλ Βερια, Γρεκια

NU NJI TI ARIDI FEATA NJICA – CORLU ARMANJILOR DI VERIA – Aromânii din orașul Veria, Grecia

Nu mi te râde fată mică
Şi nu veni la noi
La noi este vale mare
Şi nu va să poţi să treci
Fată, va să te îneciPeşte în apă va să mă fac
Şi eu la voi va să vin
La noi este munte înalt
Şi nu va să poţi să treci
Pui în vânt va să mă fac
Şi eu la voi va să vinLa noi este soacră rea
Şi nu va să poţi să treci
Soacră rea şi noră bună
Amândouă va să trecem
Să crăpi, măi june, să plesneşti
Şi eu la voi va să vin
Νου μι τε ρâντε φατă μικă
Σχι νου βενι λα νόι
Λα νόι εστε βαλε μαρε
Σχι νου βα σă ποτσι σă τρεκι
Φατă, βα σă τε îνεκιΠεσχτε îν απă βα σă μă φακ
Σχι εου λα βόι βα σă βιν
Λα νόι εστε μουντε îναλτ
Σχι νου βα σă ποτσι σă τρεκι
Πουι îν βâντ βα σă μă φακ
Σχι εου λα βόι βα σă βινΛα νόι εστε σοακρă ρεα
Σχι νου βα σă ποτσι σă τρεκι
Σοακρă ρεα σχι νορă μπουνă
Αμâνντοουă βα σă τρεκεμ
Σă κρăπι, μăι jουνε, σă πλεσνεσχτι
Σχι εου λα βόι βα σă βιν

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:

Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Μην γελάτε κοριτσάκι μου – Αρουμάνοι ( Βλάχοι ) στη Βέροια

Μην γελάτε μικρό κορίτσι μου * Και δεν έρχονται να μας * Στην κοιλάδα μας είναι μεγάλη * Και δεν είναι σε θέση να περάσει * Το κορίτσι, εσείς θα πνίξει *

Τα ψάρια στο νερό θα κάνει ο ίδιος * Και θα έρθω να σας * Για μας είναι υψηλό βουνό * Και δεν είναι σε θέση να περάσει * Έβαλα ο άνεμος θα κάνει * Και θα έρθω να σας *

Σε in-μας δίκαιο είναι κακό * Και δεν είναι σε θέση να περάσει * Κακό και την καλή κόρη-σε-δικαίου * Και οι δύο θα πάνε να * Για να ραγίσει, αγόρι μου, να ρωγμές * Και θα έρθω να σας *

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: