Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΒΛΑΧΙΚΑ – Amvițămu armânești cu Taki Georgiu – Învățăm aromânește – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

1 Ιουνίου, 2012

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΒΛΑΧΙΚΑ – Amvițămu armânești cu Taki Georgiu –  Învățăm aromânește – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ,MAΘΑΙΝΟΥΜΕ ΒΛΑΧΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥ
AMVITSAMU ARMANESHTI CU TAKI GEORGIOU, SUTSATA ARMANJILORU DI VERIA

Aduchescu multi pi limba română din ce ziceți voi.-‘ts’ de scrie ‘ț’-

-‘sh’ se scrie ‘ș’ –

-Armânește (Remenește) – Românește;

Amvițămu armânești cu Taki Georgiu = Învățăm aromânește cu Taki Georgiu;

golu – gol;

scumpu – scump;

fărină – făină;

arâzboiu – război;

spumâ – spumă;

moarti – moarte;

găleătă – găleată;

lumi – lume;

țeapă – ceapă;

birbecu – berbec;

curu – cur;

moali – moale;

lânâ – lână;

singuru – singur;

moară – moară;

—-Și multe alti zboare le aduc, dar nu am loc să le scriu;

Αντουκχεσκου μουλτι πι λιμμπα ρομâνă ντιν κε ζικετσι βόι.-‘τς’ ντε σκριε ‘ț’-

-‘σχ’ σε σκριε ‘ș’ –

-Αρμâνεσχτε (Ρεμενεσχτε) – Ρομâνεσχτε;

Αμβιτσăμου αρμâνεσχτι κου Τακι Γεοργιου = Îνβăτσăμ αρομâνεσχτε κου Τακι Γεοργιου;

γολου – γολ;

σκουμπου – σκουμπ;

φăρινă – φăινă;

αρâζμπόιου – ρăζμπόι;

σπουμâ – σπουμă;

μοαρτι – μοαρτε;

γăλεăτă – γăλεατă;

λουμι – λουμε;

τσεαπă – κεαπă;

μπιρμπεκου – μπερμπεκ;

κουρου – κουρ;

μοαλι – μοαλε;

λâνâ – λâνă;

σινγουρου – σινγουρ;

μοαρă – μοαρă;

—-Σχι μουλτε αλτι ζμποαρε λε αντουκ, νταρ νου αμ λοκ σă λε σκριου;

22 iulie 1905/ In amintirea prigoanelor împotriva aromânilor – 22 ιουλιε 1905/ Ιν αμιντιρεα πριγοανελορ ιμποτριβα αρομανιλορ

Αρμâνι βăτăματσι ντε γρεκι του Αβδέλλα – Aromâni vătămați de greci la Avdhela – Ρουμάνοι Βλάχοι σκοτώθηκαν από τους Έλληνες στιν Αβδέλλα

https://pacurarulvalah.wordpress.com/2011/11/21/22iulie1905-in-amintirea-prigoanelor-impotriva-aromanilor/

http://dhyeata.wordpress.com/2011/07/22/documente-diplomatice-luna-iulie/

Caută pe Google și citește.

Vineri seara,22 Iulie, la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenti GRECI (90-95 de indivizi), a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe ROMÂNII de frunte din acea localitate.Aceşti Români au fost asasinaţi şi decapitaţi într-o localitate între Abela(AVDHELA) şi SAMARINA. Βινερι σεαρα,22 Ιουλιε, λα μιjλοκουλ νοπτσει, ω νουμεροασă μπανντă ντε ινσουργεντι ΓΡΕΚΙ (90-95 ντε ινντιβιζι), α ιντρατ îν κομουνα Αμπελα κα σă πρινντă σχι σă μăκελăρεασκă πε ΡΟΜÂΝΙΙ ντε φρουντε ντιν ακεα λοκαλιτατε.Ακεσχτι Ρομâνι αου φοστ ασασινατσι σχι ντεκαπιτατσι îντρ-ω λοκαλιτατε îντρε Αμπελα(Αβδέλλα) σχι ΣΑΜΑΡΙΝΑ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: