Μετάβαση στο περιεχόμενο

Una dziua tu levadi – Ουνα Τζουα Του Λειβαδι

Μαΐου 16, 2012

Una dziua tu levadi – Ουνα Τζουα Του Λειβαδι

Frumușat cântec și munți aveți!
Aduc în românește asta:
Haide stau într-o ziuă în livadă,
Trece-un june și mă vede.
Haide buna ziua, măi fată… mult mușată (foarte frumușată).
Haide la fântâna, haide acea rece,
De unde bem apă rece.
Φρουμουσχατ κâντεκ σχι μουντσι αβετσι!
Αντουκ îν ρομâνεσχτε αστα:
Χαιντε σταου îντρ-ω ζιουă îν λιβαντă,
Τρεκε-ουν jουνε σχι μă βεντε.
Χαιντε μπουνα ζιουα, μăι φατă… μουλτ μουσχατă (φοαρτε φρουμουσχατă).
Χαιντε λα φâντâνα, χαιντε ακεα ρεκε,
Ντε ουνντε μπεμ απă ρεκε.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Τραγούδι ομορφιάς και τα βουνά σας!
Ρουμανικά φέρει αυτό:
Ελάτε να μείνετε μια μέρα στο περιβόλι,
Βάλτε ένα αγόρι και βλέπει εμένα.
Γεια σας Έλα, κορίτσι μου … από Mu (πολύ όμορφο).
Ελάτε να το σιντριβάνι, έρχονται σε αυτό το κρύο,
Πώς κρύο ποτό.
Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: