Skip to content

Stau ne dzua tu livadi – FOTIS TRASIAS – Σταου νε ντζουα του λιβαντι

Μαΐου 15, 2012

Stau ne dzua tu livadi – FOTIS TRASIAS – Σταου νε ντζουα του λιβαντι

Frumușat cântec!

Aesta easti transpunerea pe Româna de la nord de Dunăre.

Stau ună ziuă în livadă, Trece un june de mă vede, Bună ziua la frumușată, N-am văzut atare fată, Albă, roșie, cu ochii lai (negrii) …. amestecate, Zise zboru (cuvântul, vorba) și trecu calea, Si mine (eu) laia priveam valea (eram cu mutra spre vale) Priveam valea și lăcrimam, și tot mintea la dânsul aveam, Îmi zicea laia mumă (mamă) , stăi fată să nu-ți iasă nume! Nu mamă amărâtă, că nu sunt atare fată (feată) !

Φρουμουσχατ κâντεκ!

Αεστα εαστι τρανσπουνερεα πε Ρομâνα ντε λα νορντ ντε Ντουνăρε.

Σταου ουνă ζιουă îν λιβαντă, Τρεκε ουν jουνε ντε μă βεντε, Μπουνă ζιουα λα φρουμουσχατă, Ν-αμ βăζουτ αταρε φατă, Αλμπă, ρωσχιε, κου οκχιι λαι (νεγριι) …. αμεστεκατε, Ζισε ζμπορου (κουβâντουλ, βορμπα) σχι τρεκου καλεα, Σι μινε (εου) λαια πριβεαμ βαλεα (εραμ κου μουτρα σπρε βαλε) Πριβεαμ βαλεα σχι λăκριμαμ, σχι τοτ μιντεα λα ντâνσουλ αβεαμ, Îμι ζικεα λαια μουμă (μαμă) , στăι φατă σă νου-τσι ιασă νουμε! Νου μαμă αμăρâτă, κă νου σουντ αταρε φατă (φεατă) !

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Ομορφιά τραγούδι! Μεταφορά της Ρουμανίας Aesta ανατολικά βόρεια του Δούναβη. Είναιμερικές φορές σε αντίθεση μέρα στο περιβόλι, ένα αγόρι περνά από δω, Γεια σε ωραία,ποτέ δεν είδα μια τέτοια κορίτσι, λευκό, κόκκινο μάτια Lai (μαύρο) …. μικτή, δήλωσεφύλακες (Word, το Word) και έτρεξε τρόπο, και Ι (Ι) Laia κοίταξε κοιλάδα (η κοιλάδα ήταν ηκούπα) Ιδιωτική κοιλάδα και τα δάκρυα, και το μόνο που είχε στο μυαλό του, είπα Laiaμητέρα (η μητέρα), περιμένει κορίτσι δεν χάνουν σας! Η μητέρα δεν πικρό, δεν είναι τέτοιακοπέλα (άθλος)!
Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: