Skip to content
Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Eu sunt Barbu Lăutarul – Εου σουντ Μπαρμπου Λăουταρουλ + GHINI VINJITS OASPITS AMEI

Μαΐου 14, 2012

Barbu Lautaru [biografic] – Cobza si vocal – Μπαρμπου Λαουταρου [μπιογραφικ] – Κομπζα σι βοκαλ

Versuri Folclor – Eu sunt Barbu Lăutaru.

1.EU SÎNT BARBU LĂUTARUL
STAROSTELE ŞI COBZARUL ,
CE-AM CÎNTAT PE LA DOMNII
ŞI LA MÎNDRE CUNUNII .

2.OF , OF , OF MI-ADUC AMINTE
OF , OF , OF CĂ MAI-NAINTE
NICI UN CHEF NU SE FĂCEA
FĂRĂ ASTĂ COBZA MEA .

3.DAR ACUM AMAR MI-E MIE
DE CÎND LUMEA-I PE NEMŢIE
NU MAI AM ÎN LUME GLAS
ŞI PE ULIŢI AM RĂMAS .
NU MAI AM ÎN LUME GLAS
ŞI PE ULIŢI AM RĂMAS .

4.DAR SĂ ŞTIŢI C-AM FOST ODATĂ
VOCEA LUMII DESFĂTATĂ
ŞI-NCHINAŢI CÎTE UN PAHAR
PENTR-UN BARBU LĂUTAR .
ŞI-NCHINAŢI CÎTE UN PAHAR
PENTR-UN BARBU LĂUTAR .

Versuri de la: http://www.versuri.ro/

Βερσουρι Φολκλορ – Εου σουντ Μπαρμπου Λăουταρου.

1.ΕΟU ΣÎΝΤ ΜΠΑΡΜΠΟU ΛĂΟUΤΑΡΟUΛ
ΣΤΑΡΟΣΤΕΛΕ ΣχΙ ΚΟΜπΖΑΡΟU ,
ΚΕ-ΑΜ ΚÎΝΤΑΤ ΠΕ ΛΑ ΝTΟΜΝΙΙ
ΣχΙ ΛΑ ΜÎΝΝTΡΕ ΚΟUΝΟUΝΙΙ .

2.ΟΦ , ΟΦ , ΟΦ ΜΙ-ΑΝτΟυΚ ΑΜΙΝΤΕ
ΟΦ , ΟΦ , ΟΦ ΚĂ ΜΑΙ-ΝΑΙΝΤΕ
ΝΙΚΙ ΟUΝ ΚΧΕΦ ΝΟU ΣΕ ΦĂΚΕΑ
ΦĂΡĂ ΑΣΤĂ ΚΟΜΠΖΑ ΜΕΑ .

3.ΝτΑΡ ΑΚΟUΜ ΑΜΑΡ ΜΙ-Ε ΜΙΕ
ΝTΕ ΚÎΝΝT ΛΟUΜΕΑ-Ι ΠΕ ΝΕΜΤΣΙΕ
ΝΟU ΜΑΙ ΑΜ ÎΝ ΛΟUΜΕ ΓΛΑΣ
ΣχΙ ΠΕ ΟUΛΙΤΣΙ ΑΜ ΡĂΜΑΣ .
ΝΟU ΜΑΙ ΑΜ ÎΝ ΛΟUΜΕ ΓΛΑΣ
ΣχΙ ΠΕ ΟUΛΙΤΣΙ ΑΜ ΡĂΜΑΣ .

4.ΝTΑΡ ΣĂ ΣχΤΙΤΣΙ Κ-ΑΜ ΦΟΣΤ ΟΝTΑΤĂ
ΒΟΚΕΑ ΛΟUΜΙΙ ΝTΕΣΦĂΤΑΤĂ
ΣχΙ-ΝΚΧΙΝΑΤσΙ ΚÎΤΕ ΟUΝ ΠΑΧΑΡ
ΠΕΝΤΡ-ΟUΝ ΜπΑΡΜπΟU ΛĂΟUΤΑΡ .
ΣχΙ-ΝΚΧΙΝΑΤΣΙ ΚÎΤΕ ΟUΝ ΠΑΧΑΡ
ΠΕΝΤΡ-ΟUΝ ΜΠΑΡΜΠΟU ΛĂΟUΤΑΡ .

Βερσουρι ντε λα: http://www.versuri.ro/

Ghini vinjits oaspits amei

E un cântec de nuntă AROMÂN (REMEN) din GRECIA care are o linie melodică foarte asemănătoare cu acest cântec- Eu sunt Barbu Lăutarul

——— Căutați pe youtube GHINI VINJITS OASPITS AMEI ——–

Ghini veniți oaspeți ai mei:

Ghini(Bine) venirăţi oaspeţii mei,

* Să ne trăiască perechea nouă,

* Sănătate munta nouă/ Eu de la părinţi vin,

* Vin cu suflet şi nu cu chin,

* La cumnate şi la cumnaţi,

* Îmi lăsai surori şi fraţi,

* Îmi lăsai mama(dada) cu dor,

* La feciorul vostru vin să m-însor

Ε ουν κâντεκ ντε νουντă ΑΡΟΜÂΝ (ΡΕΜΕΝ) ντιν ΓΡΕΚΙΑ καρε αρε ω λινιε μελοντικă φοαρτε ασεμăνăτοαρε κου ακεστ κâντεκ-  Εου σουντ Μπαρμπου Λăουταρουλ

——— Κăουτατσι πε ιοουτουμπε ΓΧΙΝΙ ΒΙΝJΙΤΣ ΟΑΣΠΙΤΣ ΑΜΕΙ ——–

Γχινι βενιτσι οασπετσι αι μει:

Γχινι(Μπινε) βενιρăτσι οασπετσιι μει,

* Σă νε τρăιασκă περεκχεα νοουă,

* Σăνăτατε μουντα νοουă/ Εου ντε λα πăριντσι βιν,

* Βιν κου σουφλετ σχι νου κου κχιν,

* Λα κουμνατε σχι λα κουμνατσι,

* Îμι λăσαι σουρορι σχι φρατσι,

* Îμι λăσαι μαμα(νταντα) κου ντορ,

* Λα φεκιορουλ βοστρου βιν σă μ-îνσορ

Barbu Lautarul – Μπαρμπου Λαουταρουλ

melodie straveche, aici interpretata de Ion Luican

Ion Luican – Barbu Lautaru – Ιον Λουικαν – Μπαρμπου Λαουταρου

Eu sunt Barbu Lăutarul – Εου σουντ Μπαρμπου Λăουταρουλ

«Eu sunt Barbu Lăutarul» performed by Marin Cotoanță at folk lute («cobză»). Romanian traditional folk song from Moldova, Iași area.
******
© 2009 Internet Presentation FRB Consulting Inc.

Trei parale – Barbu lautarul – Τρει παραλε – Μπαρμπου λαουταρουλ

concert in Green Hours, septembrie 2010

Ghini vinjits oaspits amei

E un cântec de nuntă AROMÂN (REMEN) din GRECIA care are o linie melodică foarte asemănătoare cu acest cântec

– Eu sunt Barbu Lăutarul

——— Căutați pe youtube GHINI VINJITS OASPITS AMEI ——–

Ε ουν κâντεκ ντε νουντă ΑΡΟΜÂΝ (ΡΕΜΕΝ) ντιν ΓΡΕΚΙΑ καρε αρε ω λινιε μελοντικă φοαρτε ασεμăνăτοαρε κου ακεστ κâντεκ

–  Εου σουντ Μπαρμπου Λăουταρουλ

——— Κăουτατσι πε ιοουτουμπε ΓΧΙΝΙ ΒΙΝJΙΤΣ ΟΑΣΠΙΤΣ ΑΜΕΙ ——–

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Στίχοι Λαογραφία – Είμαι Barbu Lautaru
1.EU ΕΙΝΑΙ BARBU Fiddlers
Ο ομιλητής ΚΑΙ Cobzari,
ΕΚ-τραγούδησε τον κ.
ΚΑΙ Mindra γάμο.

2.OF, ΤΗΣ, ΤΗΣ θυμάμαι
ΤΗΣ, ΤΗΣ, ΤΗΣ όπως και πριν
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΣΕΦ
Χωρίς αυτή την cobza ΜΕΑ.

Τώρα είμαι 3.DAR ΜΕ AMAR
Όταν ο κόσμος-που οι Γερμανοί
GLAS ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Και στο δρόμο ήμουν.
GLAS ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Και στο δρόμο ήμουν.

4.DAR ξέρω ότι ήταν κάποτε
WORLD Delight VOICE
Διαβάστε ένα τόξο ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ
Α BARBU Pentrez μουσικούς.
Διαβάστε ένα τόξο ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ

Είναι ένας γάμος Αρουμάνοι τραγούδι (REMEN) στην Ελλάδα έχει μια πολύ παρόμοιαμελωδία με αυτό το τραγούδι

– Είμαι Barbu fiddler

Αναζήτηση στο youtube GHINEA ——— VINJITS OASPITS AMEI ——–

Ginath έρχονται επισκέπτες μου:

Ginath (Good) που ενώνει τους επισκέπτες μου,

* Ας ζήσουμε νέο ζευγάρι

* Υγεία εννέα βουνό / Ι, οι γονείς έρχονται,

* Κρασί με την ψυχή και όχι με τον πόνο,

* Σε δικαίου και ο αδελφός,

* Αφήνω τις αδελφές και τους αδελφούς,

* Αφήνω η μητέρα (Dada) να χάσει,

* Όταν ο γιος σας να έρθει να με παντρευτεί

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: