Skip to content

9 Mai – Ziua Independenţei României – 9 Μαι – Ζιουα Ιντεπεντεντσει Ρομâνιει

Μαΐου 10, 2012

9 Mai – Ziua Independenţei României – 9 Μαι – Ζιουα Ινντεπενντεντσει Ρομâνιει

http://apologeticum.wordpress.com/2012/05/09/9-mai-ziua-independentei-romaniei/

9 Mai – Ziua Independenţei României

În ultimii ani, mai ales de când furăm aruncaţi în aşa-zisa familie europeană, în fiecare an pe 9 mai, majoritatea celor pe care-i întreb dacă ştiu ce serbează în această zi, îmi zic că serbează ziua Europei… şi atât! Vă spun sincer că mă trec nişte…, și ca s-o spun mai plastic…, palpitații neuronice, de-mi vine a-i dărui părintește o șeptică ca să se trezească omu’ la realitate!Fraţi români şi fraţi creştini, 9 mai este Ziua Independenţei României. PE 9 MAI 1877, Parlamentul ţării proclamă „Independenţa absolută a României”, prim ministrul Mihail Kogălniceanu declarând oficial că suntem „în stare de rezbel…, dezlegaţi de legăturile noastre cu Înalta Poartă şi prin urmare ce suntem? Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare[1]. Astfel Camera Deputaților și Senatul votează moțiunea prin care se lua la cunoștință că „rezbelul între România și Turcia, ca ruperea legăturilor noastre cu Poarta și independența absolută a României, au primit consacrarea lor oficială”, adică s-a votat moțiunea de proclamare a independenței României. În aceași zi, după amiaza, s-a strâns în jurul clădirii Adunării, un mare număr de bucureșteni, care au primit cu entuziasm vestea proclamării independenței, manifestând până târziu. Acestei mulțimi i s-a alăturat și „vreo mie de studenți”, după aprecierea lui Nicolae Iorga, având drapele și torțe aprinse, cântând „Deșteaptă-te române!”. Îν ουλτιμιι ανι, μαι αλες ντε κâνντ φουρăμ αρουνκατσι îν ασχα-ζισα φαμιλιε εουροπεανă, îν φιεκαρε αν πε 9 μαι, μαjοριτατεα κελορ πε καρε-ι îντρεμπ ντακă σχτιου κε σερμπεαζă îν ακεαστă ζι, îμι ζικ κă σερμπεαζă ζιουα Εουροπει… σχι ατâτ! Βă σπουν σινκερ κă μă τρεκ νισχτε…, σχι κα ς-ω σπουν μαι πλαστικ…, παλπιτατσιι νεουρονικε, ντε-μι βινε α-ι ντăρουι πăριντεσχτε ω σχεπτικă κα σă σε τρεζεασκă ομου’ λα ρεαλιτατε!Φρατσι ρομâνι σχι φρατσι κρεσχτινι, 9 μαι εστε Ζιουα Ινντεπενντεντσει Ρομâνιει. ΠΕ 9 ΜΑΙ 1877, Παρλαμεντουλ τσăριι προκλαμă „Ινντεπενντεντσα αμπσολουτă α Ρομâνιει”, πριμ μινιστρουλ Μιχαιλ Κογăλνικεανου ντεκλαρâνντ οφικιαλ κă σουντεμ „îν σταρε ντε ρεζμπελ…, ντεζλεγατσι ντε λεγăτουριλε νοαστρε κου Îναλτα Ποαρτă σχι πριν ουρμαρε κε σουντεμ; Σουντεμ ινντεπενντεντσι, σουντεμ νατσιουνε ντε σινε στăτăτοαρε”[1]. Αστφελ Καμερα Ντεπουτατσιλορ σχι Σενατουλ βοτεαζă μωτσιουνεα πριν καρε σε λουα λα κουνωσχτιντσă κă „ρεζμπελουλ îντρε Ρομâνια σχι Τουρκια, κα ρουπερεα λεγăτουριλορ νοαστρε κου Ποαρτα σχι ινντεπενντεντσα αμπσολουτă α Ρομâνιει, αου πριμιτ κονσακραρεα λορ οφικιαλă”, αντικă ς-α βοτατ μωτσιουνεα ντε προκλαμαρε α ινντεπενντεντσει Ρομâνιει. Îν ακεασχι ζι, ντουπă αμιαζα, ς-α στρâνς îν jουρουλ κλăντιριι Αντουνăριι, ουν μαρε νουμăρ ντε μπουκουρεσχτενι, καρε αου πριμιτ κου εντουζιασμ βεστεα προκλαμăριι ινντεπενντεντσει, μανιφεστâνντ πâνă τâρζιου. Ακεστει μουλτσιμι ι ς-α αλăτουρατ σχι „βρεω μιε ντε στουντεντσι”, ντουπă απρεκιερεα λουι Νικολαε Ιοργα, αβâνντ ντραπελε σχι τορτσε απρινσε, κâντâνντ „Ντεσχτεαπτă-τε ρομâνε!”.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Tot în aceași seară, de 9 mai 1877, au avut loc manifestații de bucurie și la Craiova și Iași.A doua zi, după ce principele Carol I a semnat actul de independență, guvernul român a încetat plata tributului de 914.000 lei către Poarta Otomană, suma fiind direcționată în bugetul ministerului apărării. Aceasta este o mică parte din jertfa materială și de sânge a înaintașilor noștri, astfel că pentru echiparea și întreținerea armatei române s-au adunat din donațiile poporului suma de 1.639.798 lei, din care cu 1.212.661 lei s-au plătit armele achiziționate. De asemenea poporul a oferit pentru nevoile armatei române: 91.436 pâini; 32.363 obiecte de îmbrăcăminte și încălţăminte; 10.967 feșe; 6.724 vite, oi cai; 93.789 kilograme de alimente; 8.649 hectolitri de cereale și fasole și multe altele. Întreaga valoare a donațiilor primite de autoritățile române însumează suma de 9.247.000 lei. Pe lângă toate acestea poporul român a prestat 1.045.747 de zile de muncă pentru transporturi și 53.676 zile lucrătoare în construcții. Τοτ îν ακεασχι σεαρă, ντε 9 μαι 1877, αου αβουτ λοκ μανιφεστατσιι ντε μπουκουριε σχι λα Κραιοβα σχι Ιασχι.Α ντοουα ζι, ντουπă κε πρινκιπελε Καρολ Ι α σεμνατ ακτουλ ντε ινντεπενντεντσă, γουβερνουλ ρομâν α îνκετατ πλατα τριμπουτουλουι ντε 914.000 λει κăτρε Ποαρτα Οτομανă, σουμα φιινντ ντιρεκτσιονατă îν μπουγετουλ μινιστερουλουι απăρăριι. Ακεαστα εστε ω μικă παρτε ντιν jερτφα ματεριαλă σχι ντε σâνγε α îναιντασχιλορ νωσχτρι, αστφελ κă πεντρου εκχιπαρεα σχι îντρετσινερεα αρματει ρομâνε ς-αου αντουνατ ντιν ντονατσιιλε ποπορουλουι σουμα ντε 1.639.798 λει, ντιν καρε κου 1.212.661 λει ς-αου πλăτιτ αρμελε ακχιζιτσιονατε. Ντε ασεμενεα ποπορουλ α οφεριτ πεντρου νεβόιλε αρματει ρομâνε: 91.436 πâινι; 32.363 ομπιεκτε ντε îμμπρăκăμιντε σχι îνκăλτσăμιντε; 10.967 φεσχε; 6.724 βιτε, όι και; 93.789 κιλογραμε ντε αλιμεντε; 8.649 χεκτολιτρι ντε κερεαλε σχι φασολε σχι μουλτε αλτελε. Îντρεαγα βαλοαρε α ντονατσιιλορ πριμιτε ντε αουτοριτăτσιλε ρομâνε îνσουμεαζă σουμα ντε 9.247.000 λει. Πε λâνγă τοατε ακεστεα ποπορουλ ρομâν α πρεστατ 1.045.747 ντε ζιλε ντε μουνκă πεντρου τρανσπορτουρι σχι 53.676 ζιλε λουκρăτοαρε îν κονστρουκτσιι.

Poporul român a participat în bătăliile războiului de Independență (1877 – 1878), purtate pentru neatârnarea țării cu peste 58.000 de oameni pe fronturi, din care mai mulți de jumătate au fost omorâți sau răniți. Și toate acestea pentru ca urmașii lor să trăiască într-o țară liberă, nesupusă niciunei puteri străine. Iar noi, cei de astăzi, obidienți puterilor apusene, îi uităm, ca să plăcem celor care ne asupresc! Halal neam românesc!În ultimii ani sărbătorim cu fast ziua de 9 mai ca „Ziua Europei”, facem tot felul de proiecte și concursuri școlare, în acest sens; însă pentru 9 mai „Ziua Independenței Naționale” abia schițăm două-trei cuvinte, așa în treacăt…, șoapte în vânt!Marele defect al acestui popor este acela că-i place a se linguși pe lângă puternicii zilei, spre uitarea înaintașilor și spre amuțirea urmașilor, fără a lua la cunoștință faptul că facem exact cum se dorește: dintr-un popor cu rădăcini adânci înfipte în aceste locuri și-o istorie tumultoasă cu voievozi și domnitori neîmpăcați cu jugurile străine ce ne-au asuprit, și încă mai doresc s-o facă, devenim o populație, riscând a ne pierde identitatea națională și cea de credință! Am ajuns să ne dăm țara străinilor, bucată cu bucată, de bună voie! De tristă amintire fiind tratatul dintre România și Ucraina din 2 iunie 1997, prin care am renunțat de bună voie la „drepturile românești asupra nordului Bucovinei, nordului și sudului Basarabiei, ținutului Herței, insulelor de pe brațul Chilia și Insulei Șerpilor”[2] sub pretextul unui „sacrificiu istoric”! Acum care este pretextul prin care lăsăm urmașilor noștri Pusta Bărăganului, Cheliile Munților Noștri și burta goală a Pământului Strămoșesc? Unde este Grânarul Europei, dar pădurile noastre în care țări le-am dus…, aurul, argintul…, cui le vom mai da? Sufletul și credința noastră străbună Ortodoxă cui le vom vinde? Urmașilor noștri ce le vom lăsa…, sau… cui îi vom lăsa?

„O viață avem români… și-o cinste! Deșteptați-vă că am dormit destul!” (Mihai Viteazul)

Fie ca Bunul Dumnezeu şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, pe care-i serbăm tot în această lună, să ne deschidă ochii minţii şi ai trupului pentru a cunoaşte Adevărul şi-a împlini Dreptatea şi-a da cinstirea cuvenită eroilor acestui neam şi aşa oropsit de soartă!

Închei tot cu cuvintele Marelui Voievod Mihai Viteazul: „Europa? Unde era Europa când am avut nevoie?”.

Cu Dumnezeu înainte!

Ποπορουλ ρομâν α παρτικιπατ îν μπăτăλιιλε ρăζμπόιουλουι ντε Ινντεπενντεντσă (1877 – 1878), πουρτατε πεντρου νεατâρναρεα τσăριι κου πεστε 58.000 ντε οαμενι πε φροντουρι, ντιν καρε μαι μουλτσι ντε jουμăτατε αου φοστ ομορâτσι σαου ρăνιτσι. Σχι τοατε ακεστεα πεντρου κα ουρμασχιι λορ σă τρăιασκă îντρ-ω τσαρă λιμπερă, νεσουπουσă νικιουνει πουτερι στρăινε. Ιαρ νόι, κει ντε αστăζι, ομπιντιεντσι πουτεριλορ απουσενε, îι ουιτăμ, κα σă πλăκεμ κελορ καρε νε ασουπρεσκ! Χαλαλ νεαμ ρομâνεσκ!Îν ουλτιμιι ανι σăρμπăτοριμ κου φαστ ζιουα ντε 9 μαι κα „Ζιουα Εουροπει”, φακεμ τοτ φελουλ ντε πρόιεκτε σχι κονκουρσουρι σχκολαρε, îν ακεστ σενς; îνσă πεντρου 9 μαι „Ζιουα Ινντεπενντεντσει Νατσιοναλε” αμπια σκχιτσăμ ντοουă-τρει κουβιντε, ασχα îν τρεακăτ…, σχοαπτε îν βâντ!Μαρελε ντεφεκτ αλ ακεστουι ποπορ εστε ακελα κă-ι πλακε α σε λινγουσχι πε λâνγă πουτερνικιι ζιλει, σπρε ουιταρεα îναιντασχιλορ σχι σπρε αμουτσιρεα ουρμασχιλορ, φăρă α λουα λα κουνωσχτιντσă φαπτουλ κă φακεμ εξακτ κουμ σε ντορεσχτε: ντιντρ-ουν ποπορ κου ρăντăκινι αντâνκι îνφιπτε îν ακεστε λοκουρι σχι-ω ιστοριε τουμουλτοασă κου βόιεβοζι σχι ντομνιτορι νεîμπăκατσι κου jουγουριλε στρăινε κε νε-αου ασουπριτ, σχι îνκă μαι ντορεσκ ς-ω φακă, ντεβενιμ ω ποπουλατσιε, ρισκâνντ α νε πιερντε ιντεντιτατεα νατσιοναλă σχι κεα ντε κρεντιντσă! Αμ αjουνς σă νε ντăμ τσαρα στρăινιλορ, μπουκατă κου μπουκατă, ντε μπουνă βόιε! Ντε τριστă αμιντιρε φιινντ τρατατουλ ντιντρε Ρομâνια σχι Ουκραινα ντιν 2 ιουνιε 1997, πριν καρε αμ ρενουντσατ ντε μπουνă βόιε λα „ντρεπτουριλε ρομâνεσχτι ασουπρα νορντουλουι Μπουκοβινει, νορντουλουι σχι σουντουλουι Μπασαραμπιει, τσινουτουλουι Χερτσει, ινσουλελορ ντε πε μπρατσουλ Κχιλια σχι Ινσουλει Σχερπιλορ”[2] σουμπ πρετεξτουλ ουνουι „σακριφικιου ιστορικ”! Ακουμ καρε εστε πρετεξτουλ πριν καρε λăσăμ ουρμασχιλορ νωσχτρι Πουστα Μπăρăγανουλουι, Κχελιιλε Μουντσιλορ Νωσχτρι σχι μπουρτα γοαλă α Πăμâντουλουι Στρăμωσχεσκ; Ουνντε εστε Γρâναρουλ Εουροπει, νταρ πăντουριλε νοαστρε îν καρε τσăρι λε-αμ ντους…, αουρουλ, αργιντουλ…, κουι λε βομ μαι ντα; Σουφλετουλ σχι κρεντιντσα νοαστρă στρăμπουνă Ορτοντοξă κουι λε βομ βινντε; Ουρμασχιλορ νωσχτρι κε λε βομ λăσα…, σαου… κουι îι βομ λăσα;

„Ω βιατσă αβεμ ρομâνι… σχι-ω κινστε! Ντεσχτεπτατσι-βă κă αμ ντορμιτ ντεστουλ!” (Μιχαι Βιτεαζουλ)

Φιε κα Μπουνουλ Ντουμνεζεου σχι Σφιντσιι Îμπăρατσι Κονσταντιν σχι μαμα σα Ελενα, πε καρε-ι σερμπăμ τοτ îν ακεαστă λουνă, σă νε ντεσκχιντă οκχιι μιντσιι σχι αι τρουπουλουι πεντρου α κουνοασχτε Αντεβăρουλ σχι-α îμπλινι Ντρεπτατεα σχι-α ντα κινστιρεα κουβενιτă ερόιλορ ακεστουι νεαμ σχι ασχα οροψιτ ντε σοαρτă!

Îνκχει τοτ κου κουβιντελε Μαρελουι Βόιεβοντ Μιχαι Βιτεαζουλ: „Εουροπα; Ουνντε ερα Εουροπα κâνντ αμ αβουτ νεβόιε;”.

Κου Ντουμνεζεου îναιντε!

Rugă pentru noi

de preot profesor Gabriel – Karol Iakab

Eroilor ce aţi căzut sub plumbii otomani,
Urmaşii voştri v-au uitat pentru un pumn de bani;

Iar astăzi, ei, pe 9 Mai, serbează-nflăcăraţi
O zi, din care, ca popor, noi fost-am înfieraţi!

Independenţa României vor mulţi ca s-o uităm,
Să nu mai fim români creştini şi-aici să nu mai stăm!

La cât suntem de păcătoşi, cu viciul în sânge,
Doar Tu, Doamne, Vei putea ca lanţu’ a ni-l frânge!

Eroilor ce v-aţi jertfit pentru această ţară
Rugaţi-vă să fim din nou ce-am fost odinioară.

Să fim din nou acel neam bun, Creştin şi Ortodox,
Iubind Dreptatea şi-Adevărul… ce mulţi nu recunosc!

Cu umilinţă, Scump Părinte, eu te-aş ruga ceva:
Ca-n orice vreme şi-orice-am face, Te Rog Nu Ne Uita!

Oare când ne vom recâștiga independența de sub jugul evreopean?


[1] Florin Constantiniu – O istorie sinceră a poporului român; editura Univers Enciclopedic, 1999, București;
[2]
 Idem.
Ρουγă πεντρου νόιντε πρεοτ προφεσορ Γαμπριελ – Καρολ ΙακαμπΕρόιλορ κε ατσι κăζουτ σουμπ πλουμμπιι οτομανι,
Ουρμασχιι βοσχτρι β-αου ουιτατ πεντρου ουν πουμν ντε μπανι;

Ιαρ αστăζι, ει, πε 9 Μαι, σερμπεαζă-νφλăκăρατσι
Ω ζι, ντιν καρε, κα ποπορ, νόι φοστ-αμ îνφιερατσι!

Ινντεπενντεντσα Ρομâνιει βορ μουλτσι κα ς-ω ουιτăμ,
Σă νου μαι φιμ ρομâνι κρεσχτινι σχι-αικι σă νου μαι στăμ!

Λα κâτ σουντεμ ντε πăκăτοσχι, κου βικιουλ îν σâνγε,
Ντοαρ Του, Ντοαμνε, Βει πουτεα κα λαντσου’ α νι-λ φρâνγε!

Ερόιλορ κε β-ατσι jερτφιτ πεντρου ακεαστă τσαρă
Ρουγατσι-βă σă φιμ ντιν νοου κε-αμ φοστ οντινιοαρă.

Σă φιμ ντιν νοου ακελ νεαμ μπουν, Κρεσχτιν σχι Ορτοντοξ,
Ιουμπινντ Ντρεπτατεα σχι-Αντεβăρουλ… κε μουλτσι νου ρεκουνοσκ!

Κου ουμιλιντσă, Σκουμπ Πăριντε, εου τε-ασχ ρουγα κεβα:
Κα-ν ορικε βρεμε σχι-ορικε-αμ φακε, Τε Ρογ Νου Νε Ουιτα!

Οαρε κâνντ νε βομ ρεκâσχτιγα ινντεπενντεντσα ντε σουμπ jουγουλ εβρεοπεαν;

[1] Φλοριν Κονσταντινιου – Ω ιστοριε σινκερă α ποπορουλουι ρομâν; εντιτουρα Ουνιβερς Ενκικλοπεντικ, 1999, Μπουκουρεσχτι;
[2] Ιντεμ.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

9 Μαΐου – Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ρουμανίας
Καταχωρήθηκε στις 05/09/2012 από admin
Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το λεγόμενο κλέψει Απορρίψτε ευρωπαϊκή οικογένεια, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, οι περισσότεροι από αυτούς αναρωτιούνται αν γνωρίζετε τι την ημέρα αυτή πανηγυρίζει, λέω … και έτσι γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης! Σας λέω ειλικρινά ότι έχω περάσει μερικά …, και ότι για να πούμε περισσότερα … πλαστικό, αίσθημα παλμών νευρικά πατρική μπορώ να σας δώσω ένα σηπτικό Omu να ξυπνήσει », στην πραγματικότητα!

Ρουμανίας και αδερφών χριστιανική, 9 Μαΐου είναι η Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ρουμανίας. ΡΕ 9 MAI 1877, το Κοινοβούλιο ανακήρυξε «απόλυτη ανεξαρτησία της Ρουμανίας», ο πρωθυπουργός MK επίσημη δηλώνοντας ότι είμαστε «σε θέση να rezbel …, χάνει τους δεσμούς μας με την Υψηλή Πύλη, και ως εκ τούτου είμαστε; Είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε ένα ανεξάρτητο έθνος »[1]. Έτσι, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η ψηφοφορία της Γερουσίας ότι η κίνηση σημειώνοντας ότι «rezbelul μεταξύ της Ρουμανίας και της Τουρκίας, οι δεσμοί μας με την Υψηλή Πύλη και η απόλυτη ανεξαρτησία της Ρουμανίας, έλαβε επίσημη χειροτονία τους», δηλαδή η κίνηση ψήφισε να διακηρύξει την ανεξαρτησία της Ρουμανίας. Το ίδιο απόγευμα ημέρες, συγκεντρώθηκαν Συνέλευση γύρω από το κτίριο, ένας μεγάλος αριθμός του Βουκουρεστίου, ο οποίος έλαβε την είδηση με ενθουσιασμό ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, που δείχνει μέχρι αργά. Αυτό το σετ και μπήκε «περίπου χίλια φοιτητές», κατά τη γνώμη του Nicolae Iorga, με σημαίες και δάδες αναμμένες, τραγουδώντας «Wake up της Ρουμανίας». Όλο το ίδιο βράδυ της 9ης Μαΐου 1877, υπήρχαν διαδηλώσεις της χαράς και της Κραϊόβα και Ιάσιο.

Την επόμενη μέρα, αφού ο πρίγκιπας Κάρολος θα υπογράψει την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η ρουμανική κυβέρνηση έπαυσε να αποτίσω φόρο τιμής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 914.000 λέι, το ποσό που κατευθύνεται προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας. Αυτό είναι ένα μικρό ποσό της θυσίας υλικό και το αίμα των προγόνων μας, έτσι ώστε το ρουμανικό στρατό και συντήρηση του εξοπλισμού των ανθρώπων δωρεές που θα συγκεντρωθούν το ποσό των 1.639.798 λέι σε 1.212.661 λέι από τα οποία καταβλήθηκαν τα όπλα που αγοράζονται . Οι στρατιωτικές ανάγκες οι άνθρωποι προσφέρονται να ρουμανική γλώσσα: 91.436 φραντζόλες, 32.363 είδη ένδυσης και υπόδησης, 10.967 επιδέσμους, 6.724 βοοειδή, πρόβατα, άλογα, 93.789 κιλά τροφίμων, 8.649 εκατόλιτρα σιτηρά και τα φασόλια και άλλα. Ολόκληρο το ποσό της δωρεών από το λογαριασμό ρουμανικές αρχές για το ποσό των 9.247.000 λέι. Στην κορυφή του ότι ο ρουμανικός λαός έδωσε 1.045.747 ημέρες εργασίας για 53.676 ημέρες εργασίας στον τομέα των μεταφορών και των κατασκευών.

Ρουμανικό λαό συμμετείχε στις μάχες του πολέμου της Ανεξαρτησίας (1877 – 1878), πολέμησε για την ανεξαρτησία της χώρας με πάνω από 58.000 ανθρώπους σε μέτωπα, περισσότερα από τα μισά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Και όλα αυτά για τους απογόνους τους να ζήσουν σε μια ελεύθερη χώρα, δεν υπόκειται σε καμία ξένη δύναμη. Και εμείς, σήμερα, Δυτική obidienţi δυνάμεις, ξεχνούν να αγαπάμε αυτούς που μας καταπιέζουν! Halal ρουμανικού λαού!

Τα τελευταία χρόνια με γρήγορο γιορτάζουν 9ης Μαΐου ως «Ημέρα της Ευρώπης», κάνετε όλα τα είδη των έργων και σχολικούς διαγωνισμούς, εν προκειμένω, αλλά για την 9η Μαΐου «Ημέρα της Ανεξαρτησίας Εθνική» κάνει μόνο δύο ή τρεις λέξεις, ακριβώς στο πέρασμα … ψιθυρίζει στον άνεμο!

Το μεγάλο ελάττωμα αυτού του λαού είναι ότι του αρέσει η φλυαρία ισχυρό ημέρες για να ξεχνάμε τους προγόνους και απογόνους amuţirea χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι κάνουμε ακριβώς ό, τι θέλετε: ένας λαός με βαθιές ρίζες στην μέρη και ταραχώδη ιστορία με τους πρίγκηπες και τους ηγέτες ασυμβίβαστη με ξένες πηνίων ότι καταπιεσμένων μας, και εξακολουθούν να θέλουν να κάνουν, να γίνει ένας πληθυσμός και κινδυνεύουν να χάσουν την εθνική μας ταυτότητα και την πίστη! Πήρα να δώσει ξένη χώρα, κομμάτι κομμάτι, πρόθυμα! Η περιβόητη Συνθήκη μεταξύ της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, της 2ας Ιουνίου 1997, με την οποία μου παραδόθηκε εθελοντικά να τα «δικαιώματα των Μπουκοβίνα της Ρουμανίας, της Βόρειας και Νότιας Βεσσαραβίας, Χέρτα γης, Χίλια νησιά και φίδι Νησί» [2] πρόσχημα της «ιστορική θυσία»! Τώρα αυτό είναι το πρόσχημα που αφήνουν απογόνους μας Pusta Baragan Chelios βουνά μας και των προγόνων της Γης άδειο στομάχι; Πού είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, αλλά και τα δάση μας στις χώρες που πήγα …, χρυσό, ασήμι …, τον οποίο δίνουμε; Ορθόδοξη πίστη και την ψυχή των προγόνων μας που πουλάμε; Απόγονοι μας θα τους αφήσουμε … ή … ποιον θα αφήσουμε;

«Μια ρουμανική ζωή μας … και τιμή! Έξυπνο σίγουρος κοιμήθηκα «(Μιχαήλ ο Γενναίος)

Μπορεί ο καλός Θεός και Αγίων Κωνσταντίνου και μητέρα του Ελένη, που είναι όλοι γιορτάζουν αυτό το μήνα, για να ανοίξουμε τα μάτια μας, το μυαλό και το σώμα πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια και να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη και την προσκύνηση δοθεί στους ήρωες αυτού του έθνους και οπότε εγκαταλείφθηκε από τύχη!

Τελειώστε όλες τις λέξεις Grand Prince Μιχαήλ ο Γενναίος: «Ευρώπη; Πού ήταν η Ευρώπη όταν χρειάζεται; «.

Με τον Θεό πριν!

Προσευχή για μας

Ο καθηγητής Gabriel ιερέας – Karol Iakab

Ήρωες που έχουν πέσει κάτω από την οθωμανική plumbii,
Κατά τη διάρκεια των γενεών σας έχετε κοιτάξει για μια χούφτα των χρημάτων?

Και σήμερα, που, στις 9 Μαΐου, γιορτάζουν-nflăcăraţi
Μια μέρα, εκ των οποίων, ως λαός, έχουμε επώνυμα!

Την ανεξαρτησία της Ρουμανίας θα έχουν πολλά να ξεχνάμε,
Δεν είναι Χριστιανοί της Ρουμανίας να μην μείνουμε εδώ!

Πόσο είναι οι αμαρτωλοί, το ελάττωμα του αίματος,
Μόνο Εσύ, Κύριε, Ίσως ως «lanţu το σπάσει σε μας!

Ήρωες που έχετε θυσιάσει για αυτή τη χώρα
Προσευχήσου να είναι και πάλι αυτό που ήταν κάποτε.

Ας ξανά ότι ευγενή, Χριστιανός Ορθόδοξος και,
Δικαιοσύνης και της αλήθειας-αγάπης … Αυτό που πολλοί δεν αναγνωρίζουν!

Ταπεινά, Ακριβά Πατέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι:
Όπως σε όλες τις εποχές και, ό, τι κάνουμε, σας παρακαλώ να μην ξεχνάμε!

Αναρωτιέμαι πότε θα ανακτήσει την ανεξαρτησία της από την evreopean ζυγό;

[1] Φλορίν Constantiniu – Μια ιστορία ειλικρινή του ρουμανικού λαού, Εγκυκλοπαιδικό Εκδοτικός Οίκος, 1999, Βουκουρέστι?
[2] Ό.π..

Advertisements

From → Ιστοριε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: