Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cântecul haiducului român Iancu Jianu – Κâντεκουλ χαιντουκουλουι ρομâν Ιανκου Jιανου

Μαΐου 9, 2012

Cântecul haiducului român Iancu Jianu – Κâντεκουλ χαιντουκουλουι ρομâν Ιανκου Jιανου

Iancu Jianu – balada, versiunea originala – Ιανκου Jιανου – μπαλαντα, βερσιουνεα οριγιναλα

Cântă formația Brâuletul – comuna Celaru, județul Dolj – Κâντă φορματσια Μπρâουλετουλ – κομουνα Κελαρου, jουντετσουλ Ντολj

Floarea Calota – Balada lui Iancu Jianu –  Φλοαρεα Καλοτα – Μπαλαντα λουι Ιανκου Jιανου

GHEORGHE ZAMFIR – CINTECUL LUI IANCU JIANU – ΓΧΕΟΡΓΧΕ ΖΑΜΦΙΡ – ΚΙΝΤΕΚΟUΛ ΛΟUΙ ΙΑΝΚΟU JΙΑΝΟU


Versuri Cantecul lui Iancu Jianu

Frunzulita trei lamai,
Trei lamai si trei gutui,
Iancule, de unde vii?
Ia, de-aici de peste Jii!
Iancule, ce-ai targuit?
Cateva oca de plumb,
Sa duc la copii in crang!
Am copiii cam zglobii,
Trag la gloante pe pustii!
Trag la gloante pe pustii,
Nu ca mine-n carnuri vii!
La netezul parului
In calea sufletului
Unde-i pas ciocoiului!
Da-te, Iancule, legat!
Si de plumbi nevatamat!
Lasa haiduciile,
Ca-ti dau boieriile!
Si-ai sa mi te porti gatit
Numa’-n aur si-n argint,
Din crestet pana-n pamant!
Aoleo, ciocoi baltat,
Sunt trei ani de cand te cat!
Sunt trei ani si-o saptamana,
Dar azi mi te-am prins la mana!
Sa-ti jupoi ale picioare,
Sa-mi fac tocuri la pistoale,
Sa-mi fac tocuri la pistoale!
Ia stati, voi, ciocoi, pe loc!
Sa traga Iancu de-un foc!
Ca mi-e pusca ruginita,
De vreun an neslobozita!
In ciocoi o slobozea,
Care maï putea, fugea
Care nu, mort ramanea!Versuri de la: http://www.versuri.ro/
Φρουνζουλιτα τρει λαμαι,
Τρει λαμαι σι τρει γουτουι,
Ιανκουλε, ντε ουνντε βιι;
Ια, ντε-αικι ντε πεστε Jιι!
Ιανκουλε, κε-αι ταργουιτ;
Κατεβα οκα ντε πλουμμπ,
Σα ντουκ λα κοπιι ιν κρανγ!
Αμ κοπιιι καμ ζγλομπιι,
Τραγ λα γλοαντε πε πουστιι!
Τραγ λα γλοαντε πε πουστιι,
Νου κα μινε-ν καρνουρι βιι!
Λα νετεζουλ παρουλουι
Ιν καλεα σουφλετουλουι
Ουνντε-ι πας κιοκόιουλουι!
Ντα-τε, Ιανκουλε, λεγατ!
Σι ντε πλουμμπι νεβαταματ!
Λασα χαιντουκιιλε,
Κα-τι νταου μπόιεριιλε!
Σι-αι σα μι τε πορτι γατιτ
Νουμα’-ν αουρ σι-ν αργιντ,
Ντιν κρεστετ πανα-ν παμαντ!
Αολεω, κιοκόι μπαλτατ,
Σουντ τρει ανι ντε κανντ τε κατ!
Σουντ τρει ανι σι-ω σαπταμανα,
Νταρ αζι μι τε-αμ πρινς λα μανα!
Σα-τι jουπόι αλε πικιοαρε,
Σα-μι φακ τοκουρι λα πιστοαλε,
Σα-μι φακ τοκουρι λα πιστοαλε!
Ια στατι, βόι, κιοκόι, πε λοκ!
Σα τραγα Ιανκου ντε-ουν φοκ!
Κα μι-ε πουσκα ρουγινιτα,
Ντε βρεουν αν νεσλομποζιτα!
Ιν κιοκόι ω σλομποζεα,
Καρε μαï πουτεα, φουγεα
Καρε νου, μορτ ραμανεα!Βερσουρι ντε λα: http://www.versuri.ro/
Iancu Jianu a luat binecuvântare de la duhovnicul lui inainte să înceapă lupta și uitați ce lucruri mari l-a ajutat Dumnezeu să înfăptuiască:

Acțiuniile sale erau in spirit ortodox si național.

Avea 2.000 – 3.000 de haiduci și trei tunuri.

In 1809 ataca Vidinul și Plevna, omorându-l pe pașa din Vidin, în replică la acțiunile pașalei care atacase Craiova și mai multe sate din Oltenia.

Distruge din temelii raiaua turcească din Turnu Măgurele pe care turcii n-au mai reușit s-o refacă niciodată.

Faptele creștinilor ortodocși viteji ca Iancu Jianu rămân în istorie iar sufletele lor se veselesc împreună cu sfinții în Rai.

Iancu Jianu, Tudor Vladimirescu, Stefan cel Mare sau Constantin Brâncoveanu sunt modele adevărate de urmat.

Ιανκου Jιανου α λουατ μπινεκουβâνταρε ντε λα ντουχοβνικουλ λουι ιναιντε σă îνκεαπă λουπτα σχι ουιτατσι κε λουκρουρι μαρι λ-α αjουτατ Ντουμνεζεου σă îνφăπτουιασκă:

Ακτσιουνιιλε σαλε εραου ιν σπιριτ ορτοντοξ σι νατσιοναλ.

Αβεα 2.000 – 3.000 ντε χαιντουκι σχι τρει τουνουρι.

Ιν 1809 ατακα Βιντινουλ σχι Πλεβνα, ομορâνντου-λ πε πασχα ντιν Βιντιν, îν ρεπλικă λα ακτσιουνιλε πασχαλει καρε ατακασε Κραιοβα σχι μαι μουλτε σατε ντιν Ολτενια.

Ντιστρουγε ντιν τεμελιι ραιαουα τουρκεασκă ντιν Τουρνου Μăγουρελε πε καρε τουρκιι ν-αου μαι ρεουσχιτ ς-ω ρεφακă νικιοντατă.

Φαπτελε κρεσχτινιλορ ορτοντοκσχι βιτεjι κα Ιανκου Jιανου ρăμâν îν ιστοριε ιαρ σουφλετελε λορ σε βεσελεσκ îμπρεουνă κου σφιντσιι îν Ραι.

Ιανκου Jιανου, Τουντορ Βλαντιμιρεσκου, Στεφαν κελ Μαρε σαου Κονσταντιν Μπρâνκοβεανου σουντ μοντελε αντεβăρατε ντε ουρματ.

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Cântecul haiducului român Iancu Jianu –  τραγούδι Ρουμανικά εκτός νόμου Iancu Jianu

Iancu Jianu – balada, versiunea originala – Ιανκου Jιανου -μπαλάντα, η αρχική έκδοση

Cântă formația Brâuletul – comuna Celaru, județul Dolj – Κâντă φορματσια Μπρâουλετουλ – κομουνα Κελαρου, jουντετσουλ Ντολj

Floarea Calota – Balada lui Iancu Jianu –  Φλοαρεα Καλοτα -Μπαλάντα του Iancu Jianu

GHEORGHE ZAMFIR – CINTECUL LUI IANCU JIANU – ΓΧΕΟΡΓΧΕ ΖΑΜΦΙΡ -ΤΡΑΓΟΥΔΙ Iancu JIANU

Στίχοι τραγουδιού του Iancu Jianu
Φυλλάδιο τριών λεμονιών,
Τρεις λεμόνια και τρεις κυδώνια,
Iancu, από πού έρχεσαι;
Πάρτε πάνω από Jii εδώ!
Iancu, τι Târgu;
Κάποια έκπληξη ο μόλυβδος, το
Crang τα παιδιά να πάνε στην!
Μου αρέσει τα παιδιά χαρούμενα,
Τραβήξτε τις σφαίρες στο όπλο!
Τραβήξτε τις σφαίρες στο όπλο,
Δεν μου-εγώ ζωντανό κρέας!
Για να φτιάχνεις τα μαλλιά
Ο τρόπος που η ψυχή
Πού είναι το βήμα βογιάρους!
Πάρτε Iancu, δεσμεύεται!
Και οδηγήσει σώος!
Ας απαγορεύει,
Όπως μπορείτε να γαιοκτήμονες!
Και έχω τη θεραπεία μαγειρική σας
Numa’-ν-ν χρυσό και ασήμι,
Από την κορυφή προς τη γη-n!
Aoleo, νεόπλουτος πυκνά,
Είναι τρία χρόνια από τους δυο σας!
Είναι τρία χρόνια και μια εβδομάδα
Αλλά σήμερα πήρα το χέρι μου!
Επιτρέψτε μου να jupoi των ποδιών,
Τακούνια μου είναι τα όπλα,
Τακούνια μου είναι τα όπλα!
Ο κανόνας, που τυχάρπαστο επί τόπου!
Iancu εκτόξευση φωτιά!
Όπως είμαι σκουριασμένο τουφέκι,
Για οποιαδήποτε neslobozita χρόνια!
Σε μια τυχάρπαστη Slobozia,
Ποιος θα μπορούσε, κατέφυγαν
Όχι, παρέμεινε νεκρό!Στίχοι από: http://www.versuri.ro/

Iancu Jianu πήρε την ευλογία από τον πνευματικό του πατέρα πριν από τη μάχη και να ξεχάσουμε ό, τι μεγάλα πράγματα ο Θεός τον βοήθησε να επιτύχει:

Η δράση του και ήταν σε εθνικό ορθόδοξη πνεύμα.

Έχετε 2000-3000 προγράφει και τρία όπλα.

Το 1809 επίθεση Vidin και Πλέβεν, σκοτώνει τον πασά της Βιντίν, αντιδρώντας στις ενέργειες των πασαλίκι που επιτέθηκε σε αρκετά χωριά στις πόλεις Craiova και Oltenia.

Καταστρέψτε τα θεμέλια της τουρκικής Turnu Magurele ψώρας ότι οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν ποτέ να ανακάμψει και πάλι.

Ορθόδοξοι Χριστιανοί γενναίες πράξεις που Iancu Jianu μείνει στην ιστορία και την ψυχή τους χάρηκε με τους αγίους στον ουρανό.

Iancu Jianu Tudor Vladimirescu, Στέφαν ο Μέγας Κωνσταντίνος και Brâncoveanu είναιπραγματικά μοντέλα που θα ακολουθήσουν.

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: