Μετάβαση στο περιεχόμενο

Λιμμπα αρμâνεασκă του Γâρτσιă / Limba armânească tu Gârtsiă / Η Βλάχικη γλώσσα στην Ελλάδα

Μαΐου 7, 2012

Λιμμπα αρμâνεασκă του Γâρτσιă/Limba armânească tu Gârtsiă/Η Βλάχικη γλώσσα στην Ελλάδα

Voi vedeți cât seamănă româna cu aromâna?

Când să fugim, ne aflăm(găsim) cu un tânăr din Perivoli.

Ascultați cum grăiește.

Din Perivoli him(fim, suntem) tuți.

Aflăm aici un tânăr ce jucă frumușat și il intreb.

Tini(tine – tu) joci de mult timp?

Joc de trei ani.

Și știi și să cânți?Ai voce?

Frumușat video. Bravo!

 

Βόι βεντετσι κâτ σεαμăνă ρομâνα κου αρομâνα;

Κâνντ σă φουγιμ, νε αφλăμ(γăσιμ) κου ουν τâνăρ ντιν Περιβολι.

Ασκουλτατσι κουμ γρăιεσχτε.

Ντιν Περιβολι χιμ(φιμ, σουντεμ) τουτσι.

Αφλăμ αικι ουν τâνăρ κε jουκă φρουμουσχατ σχι ιλ ιντρεμπ.

Τινι(τινε – του) jοκι ντε μουλτ τιμπ;

Jοκ ντε τρει ανι.

Σχι σχτιι σχι σă κâντσι;Αι βοκε;

Φρουμουσχατ βιντεω. Μπραβω!

 

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Εσείς πώς βλέπετε το ρουμανικό Αρωμουνική αρέσει;
Όταν για να τρέξει, θα βρείτε (βρούμε) με έναν νεαρό Περίβολος.
Ακούστε λέει.
Από Αυτόν Περιβόλια (εμείς,) ΣΕΙΣ.
Θα βρείτε εδώ ένα νεαρό άνδρα και τον καλούν να παίξει την ομορφιά.
Τίνι (εσάς -) παίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα;
Παιχνίδι τρία χρόνια.
Και ξέρετε και να τραγουδήσει; Μπορείτε φωνητικά;
Βίντεο ομορφιάς. Μπράβο!

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: