Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΖΑΠΠΕΙΟ – Βουλω μορ τσιβουλω σορανjι παρασκεβουλω !!

Μαΐου 2, 2012

ZAPEIO !! Vulo mor tsivulo soranji paraskevulo !!

Frumuşat cântec fraţi armâni!

Sunt un român din România(Valahia) şi înţeleg tot ce zice cântecul acesta.

VULO măi VULO* Sora Paraschivulo* Ce-ai cosiţa galbenă* Faţa-ţi ca trandafira(trandafirul)* Ia ieşi până în cale* Să-ţi dau o portocală* Ia ieşi până la uşă* Să ne agăţăm de guşă* Ieşi până la moră*

COSIȚĂ, cosițe, s.f. 1. Părul lung al femeilor, împletit în una sau două cozi;

s eshti (hii) gini frate!!! mini estu (hiu) rremenu!!

s ti am herosu ti bunili sborreli !!

noi remenjie portocala u tzitsem «nerentze»

tuti alanti tsi nji scirash li aduchiestu!(anchicasestu) s eshti gini tini sh fumejia ata!!

herosu !!

Φρουμουσχατ κâντεκ φρατσι αρμâνι!

Σουντ ουν ρομâν ντιν Ρομâνια(Βαλαχια) σχι îντσελεγ τοτ κε ζικε κâντεκουλ ακεστα.

ΒΟυΛΩ μăι ΒΟυΛΩ* Σορα Παρασκχιβουλω* Κε-αι κοσιτσα γαλμπενă* Φατσα-τσι κα τραννταφιρα(τραννταφιρουλ)* Ια ιεσχι πâνă îν καλε* Σă-τσι νταου ω πορτοκαλă* Ια ιεσχι πâνă λα ουσχă* Σă νε αγăτσăμ ντε γουσχă* Ιεσχι πâνă λα μορă*

ΚΟΣΙΤΣĂ, κοσιτσε, ς.φ. 1. Πăρουλ λουνγ αλ φεμειλορ, îμπλετιτ îν ουνα σαου ντοουă κοζι;

ς εσχτι (χιι) γινι φρατε!!! μινι εστου (χιου) ρρεμενου!!

ς τι αμ χεροσου τι μπουνιλι σμπορρελι !!

νόι ρεμενjιε πορτοκαλα ου τζιτσεμ «νερεντζε»

τουτι αλαντι τσι νjι σκιρασχ λι αντουκχιεστου!(ανκχικασεστου) ς εσχτι γινι τινι σχ φουμεjια ατα!!

χεροσου !!

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.
Ομορφιά τραγούδι της Μακεδο-Ρουμανίας αδέρφια!Είμαι ένας Ρουμάνος από τη Ρουμανία (Βλαχία) και καταλαβαίνετε τι λέει αυτό το τραγούδι.

VULO έλα VULO * αδελφή Paraschivulo * κίτρινο * Τι πλεξούδα πρόσωπό σας όπως τα τριαντάφυλλα (ροζέ) * Πάρτε την έξοδο από τον τρόπο * Να σας δώσω ένα πορτοκάλι *Πάρτε την έξοδο προς την πόρτα * να προσκολλώνται σε καλλιεργειών * Σηκωθείτε νανεκρών *

ΑΦΜ, πλεξούδα, s.f. Α. Μακριά μαλλιά των γυναικών, πλεγμένα σε μία ή δύο ουρές?

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: