Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΒΛΑΧΙΚΟ.avi – Ουνă ντζιουα îν λιβαντă

Απρίλιος 26, 2012

Αουντ αστα îν ΡΟΜÂΝΕΣΧΤΕ:

Ουνă ζιουα îν λιβαντă, Τρεκε-ουν jουνε σχι μă βεντε.

Μπουνă ζιουα λα φρουμουσχατă, Ν-αμ βăζουτ αταρε κοπιλă (φατă)…

Ζισε ζμπορουλ(βορμπα) σχι τρεκου καλεα

Σι μινι (εου, ιω) λα εα μουτρεαμ (πριβεαμ) βαλεα

Μουτρεαμ (πριβεαμ) βαλεα σχι λăκριμαμ, (εραμ κου μουτρα σπρε βαλε σχι λăκριμαμ)

Σχι τοτ λα ντâνσα μιντεα αβεαμ…

Γχινι = γχινε = μπινε

φιατă = φεατă = φατă

 

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Aud asta în ROMÂNEŞTE:

Ună ziua în livadă, Trece-un june și mă vede.

Bună ziua la frumușată, N-am văzut atare copilă (fată)…

Zise zborul(vorba) şi trecu calea

Si mini (eu, io) la ea mutream (priveam) valea

Mutream (priveam) valea și lăcrimam, (eram cu mutra spre vale și lăcrimam)

Și tot la dânsa mintea aveam…

Ghini = ghine = bine

fiată = feată = fată

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.

Παραδοσιακό Βλάχικο τραγούδι
Διασκευή (Μουσική): Δημήτρης Χαντζάρας
Κλαρίνο: Πέτρος-Λούκας Χαλκιάς
Από το άλμπουμ «ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ»

Ακούστε ότι η ρουμανική:

Μια μέρα στο περιβόλι, περνάει ένα αγόρι και βλέπει εμένα.

Γεια σε ωραία, ποτέ δεν είδα τέτοια παιδί (κορίτσι) …

Είπε πτήσης (περίπου) και διέσχισε το δρόμο

Μίνι (Ι IO) αντιμετωπίζει (ιδιωτική) κοιλάδα της

Πρόσωπα (το μέλλον) και στην κοιλάδα δακρύων, (ήμουν το πρόσωπο και τα δάκρυα της κοιλάδας)

Και όλα από το μυαλό της είχε …

Ghini = καλή

Fiata = κορίτσι

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: