Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σα-νι μι ντουκ λα βρουτα μεα – Αντριαν Παουνεσκου σχι Βανγχελε Γογου

Απρίλιος 24, 2012

Σα-νι μι ντουκ λα βρουτα μεα – Adrian Păunescu și Vanghele Gogu

Σα-νι μι ντουκ λα βρουτα μεα – καντεκ αρομανεσκ ιντερπρετατ ιν τιμπουλ Κενακουλουι Φλακαρα

Σă μă ντουκ λα εα, σă μă ντουκ λα βρουτα (ιουμπιτα, μâνντρα) μεα….

Αλτε κουβιντε σε ποτ ντεντουκε ουσορ. μουτρă = φατσă, φιγουρă. ντεκι α μουτρι = α φι κου φατσα κăτρε κινεβα, α πριβι

σχιοπατ = σχιποτ ντε απă = φâντâνă Εου λα σχιποτ ω ασχτεπται,…

φεατă = φατă μαι îμσχατă(μουσχατă) εστε α μεα φεατα = μαι φρουμουσχατă εστε α μεα φατă

φăρă βρουτα jαρ βα σă μâκ = φăρă ιουμπιτα jαρ ω σα μâνκ ετκ, ετκ….

Σουπερ κâντεκουλ! Îμι πλακε! Ντουμνεζεου σα ιλ ιερτε σχι σă îλ οντιχνεασκă îν πακε πε Ρομâνουλ Αντριαν Πăουνεσκου!

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

Sa-ni mi duc la vruta mea – cantec aromanesc interpretat in timpul Cenacului Flacara

Să mă duc la ea, să mă duc la vruta (iubita, mândra) mea….

Alte cuvinte se pot deduce usor. mutră = față, figură. deci a mutri = a fi cu fața către cineva, a privi

șiopat = șipot de apă = fântână Eu la șipot o așteptai,…

feată = fată mai îmșată(mușată) este a mea feata = mai frumușată este a mea fată

fără vruta jar va să mâc = fără iubita jar o sa mânc etc, etc….

Super cântecul! Îmi place! Dumnezeu sa il ierte și să îl odihnească în pace pe Românul Adrian Păunescu!

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.
Ας μου οδηγήσουν στην αγαπημένη μου – βλάχικες τραγούδι παίζεται κατά τη διάρκεια της Λογοτεχνικό Φλόγα

Για να μεταβείτε της, ήθελε να πάει στο (φίλη, υπερήφανοι) …. μου

Άλλες λέξεις που μπορούν να προκύψουν εύκολα. αντιμετωπίζουν = σχήμα προσώπου.Έτσι, το πρόσωπο = να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, ψάχνει

SIOP = νερό = άνοιξη και εγώ περίμενα την άνοιξη …

IMSAT κατόρθωμα κορίτσι = (Mu) είναι δικό μου κατόρθωμα = λιγότερο όμορφο κορίτσιείναι ορυχείο

βάζο, δεν θα θελήσετε να βάλει φωτιά σε ένα Mac = καμία φίλη για φαγητό κλπ, κλπ ….

Μεγάλη τραγούδι! Μου αρέσει! Ο Θεός να τον συγχωρήσει και να αναπαυθούν εν ειρήνηστο μυθιστόρημα του Ρουμανίας  Adrian Paunescu!

Advertisements

From → Κâντεκε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: