Skip to content

Στιχιριλε Πασχτιλορ – Στιχηρά του Πάσχα – Βυζαντινών μουσική

Απρίλιος 13, 2012

Hristos a înviat! – Χριστός  α îνβιατ!

Χριστός Ανέστη!

.

 

Στιχηρά του Πάσχα – Στιχιριλε Πασχτιλορ –

Βυζαντινών μουσική

Îνβιερεα Ντομνουλουι – Στιχιριλε Πασχτιλορ

Învierea Domnului – Stihirile Paștilor

Στιχιριλε Πασχτιλορ – φραγμεντ ντιν κονκερτουλ ντε μουζικă μπιζαντινă

Stihirile Paștilor – fragment din concertul de muzică

bizantină

Μâνăστιρεα Πουτνα – ΣΤΙΧΙΡΙΛΕ ΠΑΣχΤΙΛΟΡ – ΣΟυΠΕΡΜπ!

Mânăstirea Putna – STIHIRILE PAȘTILOR –

SUPERB! – Romanian Orthodox Easter at Putna

Monastery

Στιχιριλε Πασχτιλορ

http://doarortodox.wordpress.com/2011/03/30/stihirile-pastilor/

Σă îνβιεζε Ντουμνεζεου σχι σă σε ρισιπεασκă βρăjμασχιι Λουι (Ψ. 67:1)

Πασχτιλε κελε σφιντσιτε αστăζι νοουă Σ-αου αρăτατ. Πασχτιλε κελε νοουă σχι σφιντε. Πασχτιλε κελε ντε ταινă. Πασχτιλε κελε πρεακινστιτε. Πασχτιλε Χριστος-Ιζμπăβιτορουλ; Πασχτιλε κελε φăρă πριχανă, Πασχτιλε κελε μαρι, Πασχτιλε κρεντινκιοσχιλορ, Πασχτιλε καρε αου ντεσκχις νοουă ουσχιλε ραιουλουι, Πασχτιλε κελε κε σφιντσεσκ πε τοτσι κρεντινκιοσχιι.

Πρεκουμ σε στινγε φουμουλ, σă σε στινγă; κουμ σε τοπεσχτε κεαρα ντε φατσα φοκουλουι (Ψ. 67:2α)

Βενιτσι ντε λα βεντερε φεμει μπινεβεστιτοαρε σχι ζικετσι Σιονουλουι:
πριμεσχτε ντελα νόι μπουνελε βεστιρι ντε μπουκουριε, αλε Îνβιεριι λουι Χριστος;
Βεσελεσχτε-τε, σαλτă σχι τε μπουκουρă, Ιερουσαλιμε, πρε Îμπăρατουλ Χριστος βăζâνντου-Λ ντιν μορμâντ, κα ουν Μιρε ιεσχινντ.

… ασχα σă πιαρă πăκăτοσχιι ντε λα φατσα λουι Ντουμνεζεου, (Ψ. 67:2α)
Ιαρ ντρεπτσιι σă σε μπουκουρε σχι σă σε βεσελεασκă (Ψ. 67:2μπ)

Μιρονοσιτσελε φεμει, φοαρτε ντε ντιμινεατσă, στâνντ îναιντεα μορμâντουλουι Ντăτăτορουλουι ντε βιατσă, αφλατ-αου îνγερ πε πιατρă σχεζâνντ; σχι ακελα, γρăινντ κăτρε ντâνσελε, ασχα α ζις:
Κε κăουτατσι πε Κελ βιου πριντρε μορτσι; Κε πλâνγετσι πε Κελ νεστρικατ, κα σχι κουμ αρ φι îν στρικăκιουνε; Μεργâνντ, βεστιτσι ουκενικιλορ Λουι.

Ακεαστα εστε ζιουα πε καρε α φăκουτ-ω Ντομνουλ, σă νε μπουκουρăμ σχι σă νε βεσελιμ îντρου εα. (Ψ. 117:24)

Πασχτιλε κελε φρουμοασε, Πασχτιλε Ντομνουλουι, Πασχτιλε; Πασχτιλε κελε πρεακινστιτε νοουă νε-αου ρăσăριτ; Πασχτιλε κου μπουκουριε ουνουλ πε αλτουλ σă νε îμμπρăτσισχăμ; Ω Πασχτιλε, ιζμπăβιρε ντε îντρισταρε!

Κă αστăζι, ντιν μορμâντ κα ντιντρ-ω κăμαρă στρăλουκινντ Χριστος, πε φεμει ντε μπουκουριε λε-α ουμπλουτ, ζικâνντ: Βεστιτσι αποστολιλορ!

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
Ακεστ (Αεστου) αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
Acest (Aestu) articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
This article is in romanian language written with greek alphabet
.

http://doarortodox.wordpress.com/2011/03/30/stihirile-pastilor/

Să învieze Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui (Ps. 67:1)

Paştile cele sfinţite astăzi nouă S-au arătat. Paştile cele nouă şi sfinte. Paştile cele de taină. Paştile cele preacinstite. Paştile Hristos-Izbăvitorul; Paştile cele fără prihană, Paştile cele mari, Paştile credincioşilor, Paştile care au deschis nouă uşile raiului, Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii.

Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului (Ps. 67:2a)

Veniţi de la vedere femei binevestitoare și ziceţi Sionului:
primește dela noi bunele vestiri de bucurie, ale Învierii lui Hristos;
Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pre Împăratul Hristos văzându-L din mormânt, ca un Mire ieșind.

… aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, (Ps. 67:2a)
Iar drepţii să se bucure şi să se veselească  (Ps. 67:2b)

Mironosiţele femei, foarte de dimineaţă, stând înaintea mormântului Dătătorului de viaţă, aflat-au înger pe piatră şezând; şi acela, grăind către dânsele, aşa a zis:
Ce căutaţi pe Cel viu printre morţi? Ce plângeţi pe Cel nestricat, ca şi cum ar fi în stricăciune? Mergând, vestiţi ucenicilor Lui.

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. (Ps. 117:24)

Paştile cele frumoase, Paştile Domnului, Paştile; Paştile cele preacinstite nouă ne-au răsărit; Paştile cu bucurie unul pe altul să ne îmbrăţişăm; O Paştile, izbăvire de întristare!

Că astăzi, din mormânt ca dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicând: Vestiţi apostolilor!

Τά Στιχηρά τού Πάσχα μετά τών Στίχων αυτών

Ήχος πλ. α’
Στίχ. Αναστήτω ο Θεός, καί διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, καί φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.

Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Άγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τών πιστών, Πάσχα, τό πύλας ημίν τού Παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα, πάντας αγιάζον πιστούς.

Στίχ. Ως εκλείπει καπνός, εκλιπέτωσαν, ω τήκεται κηρός από προσώπου πυρός.

Δεύτε από θέας Γυναίκες ευαγγελίστριαι, καί τή Σιών είπατε, Δέχου παρ ημών χαράς ευαγγέλια, τής Αναστάσεως Χριστού, τέρπου, χόρευε, καί αγάλλου Ιερουσαλήμ, τόν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη εκ τού μνήματος, ως νυμφίον προερχόμενον.

Στίχ. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου τού Θεού. καί οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν.

Αι Μυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέος, επιστάσαι πρός τό μνήμα τού Ζωοδότου, εύρον Άγγελον, επί τόν λίθον καθήμενον, καί αυτός προσφθεγξάμενος, αυταίς ούτως έλεγε. Τί ζητείτε τόν ζώντα μετά τών νεκρών; τί θρηνείτε τόν άφθαρτον ως εν φθορά; απελθούσαι κηρύξατε, τοίς αυτού Μαθηταίς.

Στίχ. Αύτη η ημέρα, ήν εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα, καί ευφρανθώμεν εν αυτή.

Πάσχα τό τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε, Πάσχα, εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα, ώ Πάσχα λύτρον λύπης, καί γάρ εκ τάφου σήμερον ώσπερ εκ παστού, εκλάμψας Χριστός, τά Γύναια χαράς έπλησε λέγων, Κηρύξατε Αποστόλοις.
Δόξα… Καί νύν…
Αναστάσεως ημέρα, καί λαμπρυνθώμεν τή πανηγύρει, καί αλλήλους περιπτυξώμεθα, Είπωμεν αδελφοί, καί τοίς μισούσιν ημάς, Συγχωρήσωμεν πάντα τή Αναστάσει, καί ούτω βοήσωμεν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί τοίς εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

***********************************

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă (αντρατă) κου γοογλε τρανσλατε
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută (adrată) cu google translate
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
.
Για να αυξηθεί στο Θεό και τους εχθρούς του να διασκορπιστούν (Ψαλμ. 67:1)Πάσχα άγια μέρα εννέα δείξει. Εννέα και άγιο Πάσχα. Μυστηριώδης Πάσχα. Πάσχα ηpreacinstite. Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής, ο δίκαιος Πάσχα, Πάσχα μεγάλο, πιστό του Πάσχα, Πάσχα που άνοιξε εννέα θύρες του ουρανού, τι αγιάσει το Πάσχα οι πιστοί.Δεδομένου ότι ο καπνός πεθαίνει, για να πεθάνει, όπως το κερί λιώνει πριν από την πυρκαγιά (Ψαλμ. 67:2 α)

Ελάτε και να πούμε για το γυναικείο αγγελιοφόρος της Σιών:
λαμβάνει από εμάς τη χαρά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η Ανάσταση του Χριστού?
Χαμογελάστε, καθίσετε και να απολαύσετε, στην Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς προ Χριστού από τον τάφο, όταν τον είδε, όπως ο νυμφίος έρχεται έξω.

Έτσι … οι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού χάνονται (Ψαλμ. 67:2 α)
Και οι δίκαιοι να χαίρονται και να χαρούμε (Ψαλμ. 67:2 β)

Ιερά γυναίκες Οι γυναίκες νωρίς το πρωί, να στέκονται μπροστά στον τάφο του και Χορηγός της ζωής, οι οποίοι κάθονταν στο άγγελος πέτρα, και ότι, μιλώντας για dânsele,είπε
Αυτό που επιδιώκουν τους ζωντανούς μεταξύ των νεκρών; Το κλάμα για την παρθένα,όπως θα ήταν το κακό; Πήγαινε και να διακηρύξουν τους μαθητές Του.

Αυτή είναι η ημέρα που ο Κύριος έχει κάνει, ας πανηγυρίσουμε και να χαρούμε σε αυτό.(Ψαλμ. 117:24)

Το όμορφο Πάσχα, Πάσχα του Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα οι εννέα preacinstite μαςανατολικά Πάσχα με χαρά ο ένας τον άλλο για να αγκαλιάσω, μια πάστα, λύτρωση από τη θλίψη!

Αυτό σήμερα, από τον τάφο ως αποθήκη τροφίμων Χριστού λάμπει, οι γυναίκες συμπλήρωσαν τη χαρά τους, λέγοντας: διακηρύσσουν τους αποστόλους!

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: