Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τροπαρ Μπομποτεαζă (Μπομποτεαντζα) îν ρομâνεσχτε

Ιανουαρίου 6, 2012

Τροπαρουλ Μπομποτεζει îν ρομâνεσχτε

κîντεκ κρεσχτιν ορτοντοξ μπιζαντιν ρομâνεσκ

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.

Îν Ιορνταν μποτεζâνντου-τε Του Ντοαμνε, îνκχιναρεα Τρειμιι ς-α αρăτατ, κă γλασουλ Πăριντελουι α μăρτουρισιτ Τσιε, Φιου ιουμπιτ πρε Τινε νουμινντου-Τε, σχι Ντουχουλ, îν κχιπ ντε πορουμμπελ, α αντεβεριτ îντăριρεα Κουβâντουλουι.

Κελ κε Τε-αι αρăτατ Χριστοασε Ντουμνεζεουλε σχι λουμεα Αι λουμινατ, Μăριρε (Σλαβă) Τσιε !

Troparul Bobotezei în românește

cîntec creștin ortodox bizantin românesc

În Iordan botezându-te Tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pre Tine numindu-Te, şi Duhul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului.

Cel ce Te-ai arătat Hristoase Dumnezeule și lumea Ai luminat, Mărire (Slavă) Tie !

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în greceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν γρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε
.
Τροπάριο των Θεοφανείων στη ρουμανική
Ρουμανική Ορθόδοξη Βυζαντινή τραγούδι

Απολυτίκιο Θεοφανίων

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε

η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις

του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι

αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα

και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς

εβεβαίου του λόγου το ασφαλές

Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός

Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι»

google translate version
Βαπτίζοντες στην Ιορδανία εσύ, Κύριε, τη λατρεία της Αγίας Τριάδας είχε δείξει, ότι η φωνή ομολόγησε Thee Πατρός, του Υιού, μπορείτε ονομάζεται προ αγαπήσατε, και το Πνεύμα σαν περιστέρι, επιβεβαίωσε την ενίσχυση του Word.Θα δείξει ποιος Χριστός ο Θεός και φωτισμένη κόσμο, Δόξα  σε Σένα!!
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: