Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ντιμιτριε Καντεμιρ ντεσπρε κăλουσχαρι

Δεκέμβριος 15, 2011

Ντιμιτριε Καντεμιρ ντεσπρε κăλουσχαρι

http://foaienationala.ro/dimitrie-cantemir-despre-cluari.html

Φιλμ Κăλουσουλ Ολτενεσκ

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.

CalusariMures 150x150 Dimitrie Cantemir despre căluşariΑφαρă ντε ακεστε φελουρι ντε jοκουρι, καρε σε jοακă πε λα σăρμπăτορι, μαι σουντ îνκă αλτε κâτεβα απροαπε ουν ερες, καρε τρεμπουιε αλκăτουιτε ντιν νουμερελε φăρă σοτσ 7, 9 σχι 11. Jουκăτοριι σε νουμεσκ ,,κăλουσχαρι’’, σε αντουνă ω ντατă πε αν σχι σε îμμπρακă îν στραιε φεμειεσχτι. Îν καπ îσχι πουν κουνουνă îμπλετιτă ντιν πελιν σχι îμποντομπιτă κου φλορι; βορμπεσκ κα φεμειλε σχι κα σă νου σε κουνοασκă îσχι ακοπερă ομπραζουλ κου πâνζă αλμπă. Τοτσι αου îν μâνă κâτε ω σαμπιε φăρă τεακă, κου καρε αρ τăια îνντατă πε ορικινε αρ κουτεζα σă λε ντεζβελεασκă ομπραζουλ. Πουτερεα ακεαστα λε-α ντατ-ω ω ντατινă βεκχε, ασχα κă νικι νου ποτ σă φιε τρασχι λα jουντεκατă, κâνντ ομοαρă πε κινεβα îν ακεστ κχιπ. Κăπετενια κετει σε νουμεσχτε σταριτσ, αλ ντόιλεα πριμικερ, καρε αρε ντατορια σă îντρεμπε κε φελ ντε jοκ ποφτεσχτε σταριτσουλ, ιαρ πε

ουρμă îλ σπουνε ελ îν ταινă jουκăτοριλορ, κα νου κουμβα νοροντουλ σă αουντă νουμελε jοκουλουι μαι îναιντε ντε α-λ βεντεα κου οκχιι. Κăκι ει αου πεστε ω σουτă ντε jοκουρι φελουριτε σχι κâτεβα ασχα ντε μεσχτεσχουγιτε, îνκâτ κει κε jοακă παρκă νικι νου ατινγ πăμâντουλ σχι παρκă ζμποαρă îν βăζντουχ. Îν φελουλ ακεστα πετρεκ îν jοκουρι νεκοντενιτε κελε ζεκε ζιλε îντρε Îνăλτσαρεα λα κερ α λουι Χριστος σχι σăρμπăτοαρεα Ρουσαλιιλορ σχι στρăμπατ τοατε τâργουριλε σχι σατελε jουκâνντ σχι σăρινντ. Îν τοατă βρεμεα ακεαστα ει νου ντορμ αλτουνντεβα ντεκâτ σουμπ ακοπερισχουλ μπισερικιι σχι ζικ κă, ντακă αρ ντορμι îντρ-αλτ λοκ, ι-αρ κăζνι ντε îνντατă στριγοαικελε. Ντακă ω κεατă ντε ακεστεα ντε κăλουσχαρι îντâλνεσχτε îν ντρουμ αλτα, ατουνκι τρεμπουιε σă σε λουπτε îντρε ελε. Κεατα μπιρουιτă σε ντă îν λăτουρι ντιν φατσα κελειλαλτε σχι ντουπă κε φακ îνβόιελι ντε πακε, κεατα μπιρουιτă εστε σουπουσă κελειλαλτε κετε βρεμε ντε νοουă ανι. Ντακă βρεουνουλ εστε ομορâτ îντρ-ω αστφελ ντε îνκăιεραρε, νου σε îνγăντουιε jουντεκατă σχι νικι jουντεκăτορουλ νου îντρεαμπă κινε α σăβâρσχιτ φαπτα. Κινε α φοστ πριμιτ îντρ-ω ασεμενεα κεατă τρεμπουιε σă βινă ντε φιεκαρε ντατă, βρεμε ντε νοουă ανι, îν ακεεασχι κεατă; ντακă λιψεσχτε, κειλαλτσι ζικ κă îλ κăζνεασκ ντουχουρι ρελε σχι στριγοαικελε. Νοροντουλ λεσνε κρεζăτορ πουνε πε σαμα κăλουσχαριλορ πουτερεα ντε α ιζγονι μπολι îνντελουνγατε. Βινντεκαρεα ω φακ îν ακεστ κχιπ: μπολναβουλ îλ κουλκă λα πăμâντ, ιαρ κăλουσχαριι îνκεπ σă σαρă σχι λα ουν λοκ σχτιουτ αλ κâντεκουλουι, îλ καλκă, ουνουλ ντουπă αλτουλ, πε κελ λουνγιτ λα πăμâντ îνκεπâνντ ντε λα καπ σχι πâνă λα κăλκâιε; λα ουρμă îι μορμăιε λα ουρεκχι κâτεβα βορμπε αλκăτουιτε îντρ-αντινς σχι πορουνκεσκ μποαλει σă σλăμπεασκă. Ντουπă κε αου φăκουτ ακεαστα ντε τρει ορι îν τρει ζιλε, λουκρουλ νăντăjντουιτ σε ντομπâνντεσχτε ντε ομπικει σχι κελε μαι γρελε μπολι, καρε ς-αου îμποτριβιτ λουνγă βρεμε μεσχτεσχουγουλουι ντοφτορικεσκ, σε βινντεκă îν ακεστ κχιπ, κου πουτσινă οστενεαλă. Ατâτα πουτερε αρε κρεντιντσα πâνă σχι îν φαρμεκε.

Φραγμεντ ντιν Ντεσκριερεα Μολντοβει – Ντιμιτριε Καντεμιρ

Dimitrie Cantemir despre căluşari

http://foaienationala.ro/dimitrie-cantemir-despre-cluari.html

Film Călusul Oltenesc

CalusariMures 150x150 Dimitrie Cantemir despre căluşariAfară de aceste feluri de jocuri, care se joacă pe la sărbători, mai sunt încă alte câteva aproape un eres, care trebuie alcătuite din numerele fără soţ 7, 9 şi 11. Jucătorii se numesc ,,căluşari’’, se adună o dată pe an şi se îmbracă în straie femeieşti. În cap îşi pun cunună împletită din pelin şi împodobită cu flori; vorbesc ca femeile şi ca să nu se cunoască îşi acoperă obrazul cu pânză albă. Toţi au în mână câte o sabie fără teacă, cu care ar tăia îndată pe oricine ar cuteza să le dezvelească obrazul. Puterea aceasta le-a dat-o o datină veche, aşa că nici nu pot să fie traşi la judecată, când omoară pe cineva în acest chip. Căpetenia cetei se numeşte stariţ, al doilea primicer, care are datoria să întrebe ce fel de joc pofteşte stariţul, iar pe urmă îl spune el în taină jucătorilor, ca nu cumva norodul să audă numele jocului mai înainte de a-l vedea cu ochii. Căci ei au peste o sută de jocuri felurite şi câteva aşa de meşteşugite, încât cei ce joacă parcă nici nu ating pământul şi parcă zboară în văzduh. În felul acesta petrec în jocuri necontenite cele zece zile între Înălţarea la cer a lui Hristos şi sărbătoarea Rusaliilor şi străbat toate târgurile şi satele jucând şi sărind. În toată vremea aceasta ei nu dorm altundeva decât sub acoperişul bisericii şi zic că, dacă ar dormi într-alt loc, i-ar căzni de îndată strigoaicele. Dacă o ceată de acestea de căluşari întâlneşte în drum alta, atunci trebuie să se lupte între ele. Ceata biruită se dă în lături din faţa celeilalte şi după ce fac învoieli de pace, ceata biruită este supusă celeilalte cete vreme de nouă ani. Dacă vreunul este omorât într-o astfel de încăierare, nu se îngăduie judecată şi nici judecătorul nu întreabă cine a săvârşit fapta. Cine a fost primit într-o asemenea ceată trebuie să vină de fiecare dată, vreme de nouă ani, în aceeaşi ceată; dacă lipseşte, ceilalţi zic că îl căzneasc duhuri rele şi strigoaicele. Norodul lesne crezător pune pe sama căluşarilor puterea de a izgoni boli îndelungate. Vindecarea o fac în acest chip: bolnavul îl culcă la pământ, iar căluşarii încep să sară şi la un loc ştiut al cântecului, îl calcă, unul după altul, pe cel lungit la pământ începând de la cap şi până la călcâie; la urmă îi mormăie la urechi câteva vorbe alcătuite într-adins şi poruncesc boalei să slăbească. După ce au făcut aceasta de trei ori în trei zile, lucrul nădăjduit se dobândeşte de obicei şi cele mai grele boli, care s-au împotrivit lungă vreme meşteşugului doftoricesc, se vindecă în acest chip, cu puţină osteneală. Atâta putere are credinţa până şi în farmece.

                        

Fragment din Descrierea Moldovei – Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir Σχετικά με căluşari

http://foaienationala.ro/dimitrie-cantemir-despre-cluari.html

φιλμ το μικρό άλογο – αλογάκι Călusul Oltenesc

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε
.

CalusariMures 150x150 Dimitrie Cantemir despre căluşariΕκτός από αυτά τα είδη των παιχνιδιών που παίζονται στις διακοπές, υπάρχουν ακόμα μερικά για ένα Eres, η οποία αποτελείται από μονό αριθμό 7, 9 και 11. Οι παίκτες καλούνται,»căluşari, συγκεντρώνονται μια φορά το χρόνο και να φορούν γυναικεία ρούχα. Στο τέλος έβαλαν ένα στεφάνι υφαντά από την αρτεμισία και στολισμένο με λουλούδια, μιλώντας για τις γυναίκες και να μην γνωρίζουν το πρόσωπό τους με λευκό πανί που καλύπτει. Όλα ήταν στο χέρι από ένα ξίφος χωρίς θήκη, η οποία θα κοπεί αμέσως σε όποιον τολμούσε να εκθέτουν το μάγουλο. Δύναμη που της έδωσε μια παλιά παράδοση, ώστε να μην δίκη μπορεί να θεωρηθεί όταν κάποιος σκοτώνει αυτόν τον τρόπο. Διευθύνων φυλή κάλεσε τα κράτη, η δεύτερη primicer, η οποία έχει καθήκον να ρωτήσω τι είδους παιχνίδι stariţul επιθυμίες, και στη συνέχεια λέει ότι κρυφά οι παίκτες, μήπως και οι άνθρωποι να ακούσουν το όνομα του παιχνιδιού, πριν δουν τα μάτια. Για να έχουν πάνω από εκατό είδη των παιχνιδιών και κάποια τέχνη, έτσι ώστε αυτοί που παίζουν σαν να μην αν χτυπήσει το έδαφος και να πετάξει στον αέρα. Έτσι, οι ατελείωτες παιχνίδια περάσουν δέκα ημέρες μεταξύ της Αναλήψεως του Χριστού και το πανηγύρι της Πεντηκοστής και διασχίζουν όλες τις πόλεις και τα χωριά παίζουν και να πηδούν. Σε όλο αυτό το διάστημα κοιμούνται κάπου εκτός από κάτω από τη στέγη της εκκλησίας και να πω ότι αν κοιμούνται σε άλλο τόπο, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια strigoaicele αμέσως. Αν μια μπάντα από αυτούς συναντά το δρόμο căluşari άλλο, τότε θα πρέπει να πολεμούν μεταξύ τους. Ομίχλη δίνει την άκρη για να εξαλείψει τους άλλους και μετά συμφώνων της ειρήνης, με την επιφύλαξη των άλλων ζωνών ξεπεραστούν ομίχλη για εννέα χρόνια. Αν κάποιος σκοτωθεί σε ένα τέτοιο αγώνα, ή δεν επιτρέπουν ανακριτή δεν ζητήσει ο οποίος διέπραξε την πράξη.Ποιος ήταν ο πρώτος σε μια τέτοια μπάντα να έρχονται κάθε φορά, για εννέα χρόνια στην ίδια ζώνη, εάν λείπουν, άλλοι λένε ότι τα κακά πνεύματα και strigoaicele căzneasc αυτό. Εύπιστους πλήθος θέσει εύκολα τη δύναμη να ρίχνει căluşarilor sama παρατεταμένη ασθένεια. Θεραπεία κάνουν αυτό το chip: τον ασθενή είναι πεπλατυσμένο και άρχισαν να πηδούν και Căluşarii γνώριζαν μαζί το τραγούδι, που περπατά, το ένα μετά το άλλο, με το μακρύ κάτω από το κεφάλι μέχρι τα τακούνια και το στο τέλος ψιθυρίζουν στο αυτί λίγα λόγια και τις εντολές σκόπιμα γίνονται στην αποδυνάμωση της νόσου. Έχοντας κάνει αυτό τρεις φορές σε τρεις μέρες, ελπίζουμε να εργαστούν αποκτά συνήθως τις πιο σοβαρές ασθένειες που έχουν από καιρό αντιστάθηκε ενώ doftoricesc σκάφος, να θεραπεύσει με αυτό τον τρόπο, με λίγο πρόβλημα. Όπως εξουσία από την πίστη σε γοητεύει.

Απόσπασμα από την περιγραφή της Μολδαβίας – Cantemir

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: