Μετάβαση στο περιεχόμενο

Λα μουλτσι ανι, Ρομâνια!

Δεκέμβριος 7, 2011

Λα μουλτσι ανι, Ρομâνια!

2009 1 decembrie romania mare in vechile hotare yiua nationala a romaniei La mulţi ani, România!

http://foaienationala.ro/la-muli-ani-romnia.html

Αυτό το άρθρο είναι γραμμένο στη ρουμανική γλώσσα με ελληνικό αλφάβητο
This article is in romanian written with greek alphabet
Acest articol este în limba română scrisă cu litere greceşti
Ακεστ αρτικολ εστε îν λιμμπα ρομâνă σκρισă κου λιτερε γρεκεσχτι
.

“Μαρεα Ουνιρε ντιν 1918 α φοστ σχι ρăμâνε παγινα κεα μαι σουμπλιμă α ιστοριει ρομâνεσχτι. Μăρετσια ει στă îν φαπτουλ κă ντεσăβâρσχιρεα ουνιτăτσιι νατσιοναλε νου εστε οπερα νικι ουνουι ομ πολιτικ, α νικι ουνουι γουβερν, α νικι ουνουι παρτιντ; εστε φαπτα ιστορικă α îντρεγιι νατσιουνι ρομâνε, ρεαλιζατă îντρ-ουν ελαν τσâσχνιτ κου πουτερε ντιν στρăφουνντουριλε κονσχτιιντσει ουνιτăτσιι νεαμουλουι, ουν ελαν κοντρολατ ντε φρουντασχιι πολιτικι, πεντρου α-λ κăλăουζι κου ιντελιγεντσă πολιτικă ρεμαρκαμπιλă σπρε τσελουλ ντοριτ. […]

Ω νεκεσιτατε ιστορικă – νατσιουνεα τρεμπουιε σă τρăιασκă îντρ-ουν στατ νατσιοναλ – ς-α ντοβεντιτ μαι πουτερνικă ντεκâτ ορικε γουβερν σαου παρτιντ, κουλπαμπιλ ντε εγόισμε σαου ινκομπετεντσă, σχι, πουνâνντ îν μισχκαρε νατσιουνεα, ι-α ντατ ακεα φορτσă ουριασχă κα πεστε τοατε αντβερσιτăτσιλε σă ντεα βιατσă ασπιρατσιει σαλε: στατουλ νατσιοναλ.”

Ακαντεμικιαν Φλοριν Κονσταντινιου

La mulţi ani, România!

2009 1 decembrie romania mare in vechile hotare yiua nationala a romaniei La mulţi ani, România!

http://foaienationala.ro/la-muli-ani-romnia.html

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. […]

O necesitate istorică – naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional – s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional.”

Acad. Florin Constantiniu

Χρόνια πολλά, τη Ρουμανία!

2009 1 decembrie romania mare in vechile hotare yiua nationala a romaniei La mulţi ani, România!

Δεν ξέρω ελληνικά, έτσι ώστε η μετάφραση να Έλληνες γίνεται με Google Translate:
I don’t know greek, so the translation to greek is made with google translate:
Nu ştiu greacă, aşa că traducerea în creceşte este făcută cu google translate
Νου σχτιου γρεακă, ασχα κă τραντουκερεα îν κρεκεσχτε εστε φăκουτă κου γοογλε τρανσλατε
.
«Μεγάλη Ένωσης του 1918 ήταν και παραμένει το πιο μεγαλειώδη σελίδα στην ιστορία της Ρουμανίας. Μεγαλείο του έγκειται στογεγονός ότι η τελειότητα δεν είναι το έργο της εθνικής ενότητας, ούτε ένας πολιτικός, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, κάθε κόμμα, είναι ένα ιστορικό γεγονός ολόκληρο το έθνος της Ρουμανίας, η οποία υλοποιείται σε μια έκρηξη ενθουσιασμού από τα βάθη της ενότηταςσυνείδηση της δύναμης, ένα ελέγχεται από την πολιτική ώθηση ηγέτες για την αξιοσημείωτη πολιτική ευφυΐα να καθοδηγήσει τον επιθυμητό στόχο. […]Μια ιστορική αναγκαιότητα – το έθνος πρέπει να ζήσουν σε ένα έθνος-κράτος – ήταν πιο ισχυρό από οποιαδήποτε κυβέρνηση ήκόμμα, ένοχος για τον εγωισμό ή την ανικανότητα, και θέτοντας σε κίνηση το έθνος που του έδωσε τεράστια δύναμη σε όλες τις αντιξοότητες που φιλοδοξία να δώσει ζωή εθνικό κράτος του. «Ακαδημαϊκός Florin Constantiniu
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: